luni, 21 noiembrie 2022

Unde sunt PROROCII DOMNULUI ISUS HRISTOS?


  • Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor, și poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veti face la urma?"                                                                                                       Ieremia 5:30-31

Prorocii lui Dumnezeu, la fel ca slujitorii Celui Preaînalt, trăiesc sfințenia și vorbesc adevărul! Dar oricine poate să fie corupt de păcat, oricine dacă nu veghează. Pe vremea lui Ieremia preoții trăiau în păcate grele. Starea lor de lăcomie, curvie, idolatrie i-a separat de Dumnezeu. Acești oameni, preoții, aveau nevoie de o altă categorie care să le spele imaginea iar ei să-și mențină pozițiile. Prorocii mincinoși, care în orice epocă au fost majoritatea, au fost cei care făceau serviciul de mințire a poporului astfel încât preoții să-ți mențină pozițiile și să poată stăpânii ca să jupoaie poporul. 

„Prorocii sunt vânt, și nu Dumnezeu vorbește în ei.” 
                                                                        Ieremia 5:13 

Pentru sănătatea spirituală și bunăstarea economică a poporului lui Dumnezeu, care este strict legată de sănătatea lui sufletească, Dumnezeu a rânduit preoți și proroci. Preoții aveau datoria să învețe poporul calea lui Dumnezeu, aveau obligația să țină poporul aproape de Cel care este SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT  învățând poporul și având grijă ca să corecteze orice abatere de la legea Domnului! Când preoții nu-și făceau treaba prorocii lui Dumnezeu erau mandatați să-i corecteze pe preoți dar și poporul. Dumnezeu a gândit acest „mecanism” pentru ca să păstreze poporul Lui departe de păcat și aproape de El. 

Problema pe vremea lui Ieremia, în multe cazuri și azi poate fi la fel, a fost că preotul nu mai învăța poporul să trăiască pocăința, sfințenia cerută de Dumnezeu. Acesta l-a cumpărat pe prorocul Domnului s-au și-a pus în jur proroci mincinoși astfel încât aceștia să rostească prorocii prin care să-l mențină în funcție cu toate că nu mai slujea lui Dumnezeu, ci păcatului. 

Slujba de proroc al lui Dumnezeu nu e ușoară. Dar nici o slujbă a lui Dumnezeu nu e ușoară dacă omul vrea să-L slujească din toată inima și fără compromis. Cel care spune adevărul ajunge să fie vânat și stigmatizat. Dar nu contează. Pe slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să-i intereseze de oamenii Diavolului care-i vânează ci numai de Dumnezeu și ca adevărul Lui aducător de pace și binecuvântare să fie proclamat și apărat. 

Mă rog azi ca Dumnezeu să mai ridice proroci care să dea pe față păcatul.  De ce să ne înconjurăm cu proroci mincinoși și să ajungem în IAD? Să ne păzească Dumnezeu! Să ridice Dumnezeu oameni ai Lui care să tune împotriva păcatului, care să dea pe față toate spurcăciunile din popor numai ca să fim SFINȚI și să ajungem în veșnicie alături de Dumnezeu!

Când prorocii prorocesc minciuni ca să spele imaginea preoților, prin care preoții stăpânesc, iar poporului îi place această stare (recitiți versetele de sus) numai o mare nenorocire mai poate aduce trezire, dacă ne mai trezim și atunci. Căci ajungem experți să mințim și să dăm răspunsuri care ne țin departe de Dumnezeu: 

  • „Nu voiți să vă temeți de Mine, zice Domnul, nu voiți să tremurați înaintea Mea?" Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă. Si chiar dacă valurile ei se înfurie, totuși sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită; se răscoală și pleacă... Cum se umple o colivie de păsări, așa se umplu casele lor prin vicleșug; așa ajung ei puternici și bogați. Se îngrașă, lucesc de grăsime; întrec orice măsura în rău, nu apară pricina, pricina orfanului, ca sa le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiți.”                       Ieremia 5:22-25, 29-30. 

Dumnezeu să ridice proroci care să păstreze sănătatea slujitorilor și a poporului lui Dumnezeu! Și nu doar proroci ci și predicatori care să învețe poporul să trăiască în neprihănire, nu să deschidă ușa spre răzvrătire!

marți, 15 noiembrie 2022

Ordine și dezordine


Anarhia nu este bună. Ca o societate să funcționeze are nevoie de legi. Este fundamental ca legile să aibă la bază Cuvântul lui Dumnezeu deoarece existăm datorită Lui și calitatea existenței noastre este influențată de ajutorul Lui, de prezența Lui în viața noastră. Orice societate, parte din societate sau persoană are nevoie ca Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să ofere binecuvântarea Sa pentru buna dezvoltare. Pentru a beneficia de ajutorul lui Dumnezeu trebuie să funcționăm după Voia Lui în mod cert. 

Primul pas este ca legile să fie de obârșie biblică. Iar al doilea, la fel de important, să fie aplicate cu imparțialitate. Anarhie este și când legile sunt aplicate discreționar. Când legile sunt aplicate în funcție de interese lumești - fața omului, de buzunar, de funcțiile pe care le are ori le-a avut, de  șantaj (că publică nu știu ce)  etc. etc. atunci e anarhie. 

O societate vie și puternică, are la bază setul de legi în acord cu voia lui Dumnezeu, legi care sunt aplicate la fel pentru toți.  

Cel sfânt, sfânt, sfânt și atotputernic, Dumnezeu, vrea ordine. De aceea ne-a lăsat scris următoarele cuvinte: 


Ești o instituție de învățământ. Există un parcurs educațional bine stabilit ca studentul să finalizeze studiile și să obțină o diplomă. Când la 90% le ceri să parcurgă procesul și la 10% le dai diploma fără ca să-l parcurgă  e grav, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. 

Că tot se poartă, când unul obține titlul de doctor pe munca lui și fără să fure iar altul pe munca altuia și cu plagiat e o problemă, o scârbă. 

Ești unul care ai în mână un set de legi în care este prevăzut cum să acționezi. Într-un caz acționezi cum scrie iar in altul după cum ți se spune. Este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. 

    • „Să nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.” 

      • Anarhie este când  ne coordonăm după legi care nu au la bază Cuvântul lui Dumnezeu, lumea cunoaște azi cea mai acută stare de anarhie fiindcă nu ascultă de Legiuitorul Atotputernic. A-mi cere să mă supun unor legi contrare voii lui Dumnezeu,  de dragul de a asculta de autorități, este o stare de impunere cu forța a anarhiei, și suntem chemați de Dumnezeu să nu facem așa ceva niciodată, TREBUIE SĂ ASCULTĂM DE DUMNEZEU, nu de oamenii care ne cer să facem ceva contrat voii lui Dumnezeu și a cugetului nostru.  

    • Anarhia a intrat și prin casele de rugăciune. Acum un singur exemplu, banal și deranjant. Niște „cerceluși mici” la urechi. Sub argumentul îngăduinței creștine unii au băgat în Casa lui Dumnezeu niște cerceluși deși Legea e clară. Fără podoabe! Aici e vorba de Legea lui Dumnezeu. Noi îi îngăduim să nu se supere doamnele și domnișoarele care spun că au făcut legământ cu Dumnezeu. Așa am acceptat anarhia și am deschis ușa spre anarhie. Dacă ai permis unii mici, mici cu ce argument îi vei oprii pe unii mai mari puțin? Dau pe unii la fel de mici dar puși în nări, limbă sau buric? Și deh, dacă e unul mic pus la buric trebuie să-l lăsăm să se vadă. Cine nu e de acord să nu se uite. Că deja e anarhie. 
Să nu permitem anarhia de nici un fel! Dumnezeu e sfânt și noi avem nevoie de el!

marți, 8 noiembrie 2022

Doresc să-Ți fiu Isuse

 

                                                                    SursaDoresc să-Ți fiu Isuse
ostaș adevărat
cu toată armătura
cerească îmbrăcat.

Mijlocul cu-Adevărul
doresc să-l am încins
de nici o rătăcire
să nu mai pot fi-nvins.

Cu platoșa Dreptății
s-am pieptul apărat
să nu-mi pătrundă-n suflet
nimica necurat.

Cu rîvna Vestei Bune
picioarele să-ncalț,
s-alerg în slujba sfîntă
un steag mai sfînt să-nalț.

Iar peste toate scutul
credinței să-l încing,
săgețile-arzătoare
a răului să sting.

Sub coiful Mîntuirii
să-mi fie capul meu,
ca mintea sănătoasă
s-o pot avea mereu.

Ca sabia cea tare
a Duhului Preasfînt
în gura mea să fie
al Domnului Cuvînt.

- Așa fiind, Isuse
ne-nvins de-orice vrăjmaș,
Ți-aș fi cu vrednicie
adevărat ostaș.

Sursa


Nu predicați povești ... pentru apostolii mincinoși de azi ... de Traian Dorz

                                                                                    sursa


Nu predicați povești voi cei trimiși să luminați ci Adevărul și Iubirea de care spuneți c-ascultați. N-ascundeți sub cuvinte scumpe gîndiri viclene spre-a-nșela pe cei cu inima curată ce gîndul nu vi-l știu afla. Nu vă făliți cu naintașii cînd nu călcați după părinți și nu plecați pe calea sfîntă cînd nu puteți fără arginți. Nu vă măriți nelegiuirea vorbind de sfinții naintași cînd orice faptă-a lor și vorbe vă osîndesc ai voștri pași. Ci dacă n-aveți nici voință nici dragoste să vă-nfrînați lăsați la alții slujba sfîntă și mergeți către ce-adorați.

sursaluni, 7 noiembrie 2022

Lepădarea și lepădații de azi


 Fără pocăință degeaba e ....botez. Botezații fără pocăință sunt un dezastru pentru Casa Domnului!

                                                                                                                            sursa imagine


Pui de năpârci... Cu glasul ca de tunet mustra odinioară prorocul pe cei care cereau botez fără pocăință. Sunt convins că același glas și azi străbate cerul până la noi și nu e doar pentru cei care vor să se boteze fără a se pocăi de duhul lumii, de poftele veacului și de idoli. Glasul de atunci sună mai tare și mai grav pentru că  azi  prea mulți botezători fac lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Pui de năpârci azi e un mesaj pentru mulți botezători.

Pocăința e dovada că un om a fost născut din nou. Un om născut din nou iubește sfințenia lui Dumnezeu și caută lucrurile de sus. Omul născut din nou a murit față de lume, nu mai iubește duhul lumii, accentul pe carne, egoism, mândrie, idolatrizarea trupului. Omul născut din nou nu se scoate în evidență pe el și nimic din ce a făcut sau face el.  Omul  născut din nou caută plinătatea Duhului și tot ce spune Evanghelia. 

Cei botezați care au doar o formă de evlavie când intră în comunitatea sfinților aduc cu ei sistemul lumesc de care nu s-au lepădat prin pocăință. Azi sunt adunări întregi unde domină firea, duhul lumii și păcatul fiindcă cei care au intrat, cea mai mare parte, nu au trecut prin filtrul cerut de Dumnezeu, pocăința. 

Fugiți de adunările unde oamenii sunt botezați fără să li se ceară pocăința. Fugiți de adunările unde accentul care pe carne: fuste scurte, cercei, pantaloni, mușchi, auzi ... botox, silicoane. Păcate, acestea și multe altele, care sunt acceptate și nu se ia atitudine împotriva lor fiindcă cei care au intrat în adunări fără pocăință fac legea.

Calea lui Dumnezeu rămâne sfântă: 


sâmbătă, 5 noiembrie 2022

Peste 15000

Mă simt motivat și încurajat să reiau postările, mai des ca în ultimii ani,  mai ales că lunar sunt peste 15000 de accesări ale blogului deși blogul albfaragri nu e promovat și scos în față.