luni, 21 noiembrie 2022

Unde sunt PROROCII DOMNULUI ISUS HRISTOS?


  • Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor, și poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veti face la urma?"                                                                                                       Ieremia 5:30-31

Prorocii lui Dumnezeu, la fel ca slujitorii Celui Preaînalt, trăiesc sfințenia și vorbesc adevărul! Dar oricine poate să fie corupt de păcat, oricine dacă nu veghează. Pe vremea lui Ieremia preoții trăiau în păcate grele. Starea lor de lăcomie, curvie, idolatrie i-a separat de Dumnezeu. Acești oameni, preoții, aveau nevoie de o altă categorie care să le spele imaginea iar ei să-și mențină pozițiile. Prorocii mincinoși, care în orice epocă au fost majoritatea, au fost cei care făceau serviciul de mințire a poporului astfel încât preoții să-ți mențină pozițiile și să poată stăpânii ca să jupoaie poporul. 

„Prorocii sunt vânt, și nu Dumnezeu vorbește în ei.” 
                                                                        Ieremia 5:13 

Pentru sănătatea spirituală și bunăstarea economică a poporului lui Dumnezeu, care este strict legată de sănătatea lui sufletească, Dumnezeu a rânduit preoți și proroci. Preoții aveau datoria să învețe poporul calea lui Dumnezeu, aveau obligația să țină poporul aproape de Cel care este SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT  învățând poporul și având grijă ca să corecteze orice abatere de la legea Domnului! Când preoții nu-și făceau treaba prorocii lui Dumnezeu erau mandatați să-i corecteze pe preoți dar și poporul. Dumnezeu a gândit acest „mecanism” pentru ca să păstreze poporul Lui departe de păcat și aproape de El. 

Problema pe vremea lui Ieremia, în multe cazuri și azi poate fi la fel, a fost că preotul nu mai învăța poporul să trăiască pocăința, sfințenia cerută de Dumnezeu. Acesta l-a cumpărat pe prorocul Domnului s-au și-a pus în jur proroci mincinoși astfel încât aceștia să rostească prorocii prin care să-l mențină în funcție cu toate că nu mai slujea lui Dumnezeu, ci păcatului. 

Slujba de proroc al lui Dumnezeu nu e ușoară. Dar nici o slujbă a lui Dumnezeu nu e ușoară dacă omul vrea să-L slujească din toată inima și fără compromis. Cel care spune adevărul ajunge să fie vânat și stigmatizat. Dar nu contează. Pe slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să-i intereseze de oamenii Diavolului care-i vânează ci numai de Dumnezeu și ca adevărul Lui aducător de pace și binecuvântare să fie proclamat și apărat. 

Mă rog azi ca Dumnezeu să mai ridice proroci care să dea pe față păcatul.  De ce să ne înconjurăm cu proroci mincinoși și să ajungem în IAD? Să ne păzească Dumnezeu! Să ridice Dumnezeu oameni ai Lui care să tune împotriva păcatului, care să dea pe față toate spurcăciunile din popor numai ca să fim SFINȚI și să ajungem în veșnicie alături de Dumnezeu!

Când prorocii prorocesc minciuni ca să spele imaginea preoților, prin care preoții stăpânesc, iar poporului îi place această stare (recitiți versetele de sus) numai o mare nenorocire mai poate aduce trezire, dacă ne mai trezim și atunci. Căci ajungem experți să mințim și să dăm răspunsuri care ne țin departe de Dumnezeu: 

  • „Nu voiți să vă temeți de Mine, zice Domnul, nu voiți să tremurați înaintea Mea?" Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă. Si chiar dacă valurile ei se înfurie, totuși sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită; se răscoală și pleacă... Cum se umple o colivie de păsări, așa se umplu casele lor prin vicleșug; așa ajung ei puternici și bogați. Se îngrașă, lucesc de grăsime; întrec orice măsura în rău, nu apară pricina, pricina orfanului, ca sa le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiți.”                       Ieremia 5:22-25, 29-30. 

Dumnezeu să ridice proroci care să păstreze sănătatea slujitorilor și a poporului lui Dumnezeu! Și nu doar proroci ci și predicatori care să învețe poporul să trăiască în neprihănire, nu să deschidă ușa spre răzvrătire!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu