sâmbătă, 3 decembrie 2022

Ioan Caraian - Când Dumnezeu vorbește!

 


Toată muzica bisericii apostate HILLSONG care se numește în mod fals penticostală trebuie eradicată din România!

Muzica demonică HILLSONG generează o generație care acceptă ca fiind normale homosexualitatea, imoralitatea, curvia, potopul de mizerii. Biserica Domnului Isus Hristos este chemată să se delimiteze și să combată în mod categoric toată muzica HILLSONG și orice altă muzică de teapa ei! 

Ce legătură este între HRISTOS și Belial, între lumină și întuneric, între muzica duhovnicească și cea demonică? 


 

joi, 1 decembrie 2022

România, mereu binecuvântată!

 Azi de ziua națională a țării doresc din toată inima și mă rog ca țara noastră să fie binecuvântată de Dumnezeu cu: 

1. Slujitori ai lui Dumnezeu și oameni laici care să se lupte ca să păstreze țara lângă Împăratul Slavei. România o va duce bine numai când va fi lângă Dumnezeu. Fie ca identitatea noastră națională să fie modelată de Cuvântul lui Dumnezeu. Muzica, portul, legile, zâmbetele, plânsul, bucuria, tristețea, numele, bucatele, relațiile ... toate să fie în acord cu voia lui Dumnezeu exprimată în Sfânta Scriptură. 

2.  Slujitori ai altarului și oameni laici care să deosebească binele de rău și să învețe poporul să umble în neprihănire. Răul azi a învățat cele mai desăvârșite căi de deghizare. Azi lupii și-au perfecționat costumele, și-au modelat glasurile și vorbesc de minuni și de neprihănire de parcă ar fi oameni ai adevărului. Nu uitați că și Iuda a stat la masă cu Domnul Hristos. Țara are azi nevoie de oameni care să vadă  scopul ascuns al  sărutului lui Iuda fiindcă azi urmașii lui Iuda sunt mai mulți ca oricând. Țara are nevoie de oameni care să vadă dincolo de vorbe și gesturi, de îmbrățișări și politețuri de doi bani. 

3. Slujitori ai altarului și oameni laici care să-l atingă pe Domnul Hristos cu faptele lor. Mântuitorul, Cel care are toată puterea în cer și pretutindeni, ne așteaptă să mergem la El. El este în casa văduvei și acolo unde este sărmanul care nu are nici masă, nu ce pune pe ea. Încă așteaptă la patul de suferință pe român să-i aducă o vorbă de binecuvântare. Hristos e în străinul care pribegește departe de casa lui. România are nevoie de astfel de oameni.  Oameni! Oameni care să fie gură, mâini, ochi, picioare și balsam pentru cea care nu mai are nici măcar doi bănuți, pentru omul care a fost lăsat lat la pământ de jefuitorii de azi și pe care nu-l ridică cel care are sutană sau costum și care merge la biserică. 

4. Oameni care să nu creadă  nici o minciună. Minciuna e azi la rang de cinste fiindcă Diavolul are azi mulți fii. Există azi  un mecanism al minciunii prin care sunt înnegriți sfinții lui Dumnezeu și oamenii care vor binele acestei țări. România are nevoie de oameni care să nu fie creduli, naivi. Campania de vaxxinare a fost o  mare campanie de minciună în masă, la nivel global, poate cea mai mare campanie de mințire a populației de până acum. Nu știu câți au crezut această minciună dar mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să fim românii care să nu mai credem nici o minciună oricât de sfânt ar fi ea îmbrăcată chiar de gurile unora care au și Numele lui Dumnezeu pe buze. 

5. Oameni gata să plătească prețul. România are nevoie de oameni gata să renunțe nu doar la libertatea lor ci chiar și la viața lor pentru a apăra valorile lăsate de Dumnezeu. Azi oamenii Diavolului încearcă să schimbe totul: scopul Bisericii în societate,  muzica, genetica mâncării, căsătoria, sexul, poziția femeii în slujire... până la banala culoare a unghiei. Fie ca oamenii lui Dumnezeu să înțeleagă că au datoria, fiindcă Dumnezeu este de partea lor și le cere asta, ca să se lupte pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința nu este doar calea prin care ajungem la mântuire ci este și setul de învățături din TOATĂ SCRIPTURA care exprimă voia lui Dumnezeu pentru om, învățături pe care omul mântuit trebuie să le respecte. 


Dumnezeu să binecuvinteze România! 

Dumnezeu să binecuvinteze România cu astfel de oameni!

luni, 21 noiembrie 2022

Unde sunt PROROCII DOMNULUI ISUS HRISTOS?


  • Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor, și poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veti face la urma?"                                                                                                       Ieremia 5:30-31

Prorocii lui Dumnezeu, la fel ca slujitorii Celui Preaînalt, trăiesc sfințenia și vorbesc adevărul! Dar oricine poate să fie corupt de păcat, oricine dacă nu veghează. Pe vremea lui Ieremia preoții trăiau în păcate grele. Starea lor de lăcomie, curvie, idolatrie i-a separat de Dumnezeu. Acești oameni, preoții, aveau nevoie de o altă categorie care să le spele imaginea iar ei să-și mențină pozițiile. Prorocii mincinoși, care în orice epocă au fost majoritatea, au fost cei care făceau serviciul de mințire a poporului astfel încât preoții să-ți mențină pozițiile și să poată stăpânii ca să jupoaie poporul. 

„Prorocii sunt vânt, și nu Dumnezeu vorbește în ei.” 
                                                                        Ieremia 5:13 

Pentru sănătatea spirituală și bunăstarea economică a poporului lui Dumnezeu, care este strict legată de sănătatea lui sufletească, Dumnezeu a rânduit preoți și proroci. Preoții aveau datoria să învețe poporul calea lui Dumnezeu, aveau obligația să țină poporul aproape de Cel care este SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT  învățând poporul și având grijă ca să corecteze orice abatere de la legea Domnului! Când preoții nu-și făceau treaba prorocii lui Dumnezeu erau mandatați să-i corecteze pe preoți dar și poporul. Dumnezeu a gândit acest „mecanism” pentru ca să păstreze poporul Lui departe de păcat și aproape de El. 

Problema pe vremea lui Ieremia, în multe cazuri și azi poate fi la fel, a fost că preotul nu mai învăța poporul să trăiască pocăința, sfințenia cerută de Dumnezeu. Acesta l-a cumpărat pe prorocul Domnului s-au și-a pus în jur proroci mincinoși astfel încât aceștia să rostească prorocii prin care să-l mențină în funcție cu toate că nu mai slujea lui Dumnezeu, ci păcatului. 

Slujba de proroc al lui Dumnezeu nu e ușoară. Dar nici o slujbă a lui Dumnezeu nu e ușoară dacă omul vrea să-L slujească din toată inima și fără compromis. Cel care spune adevărul ajunge să fie vânat și stigmatizat. Dar nu contează. Pe slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să-i intereseze de oamenii Diavolului care-i vânează ci numai de Dumnezeu și ca adevărul Lui aducător de pace și binecuvântare să fie proclamat și apărat. 

Mă rog azi ca Dumnezeu să mai ridice proroci care să dea pe față păcatul.  De ce să ne înconjurăm cu proroci mincinoși și să ajungem în IAD? Să ne păzească Dumnezeu! Să ridice Dumnezeu oameni ai Lui care să tune împotriva păcatului, care să dea pe față toate spurcăciunile din popor numai ca să fim SFINȚI și să ajungem în veșnicie alături de Dumnezeu!

Când prorocii prorocesc minciuni ca să spele imaginea preoților, prin care preoții stăpânesc, iar poporului îi place această stare (recitiți versetele de sus) numai o mare nenorocire mai poate aduce trezire, dacă ne mai trezim și atunci. Căci ajungem experți să mințim și să dăm răspunsuri care ne țin departe de Dumnezeu: 

  • „Nu voiți să vă temeți de Mine, zice Domnul, nu voiți să tremurați înaintea Mea?" Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă. Si chiar dacă valurile ei se înfurie, totuși sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită; se răscoală și pleacă... Cum se umple o colivie de păsări, așa se umplu casele lor prin vicleșug; așa ajung ei puternici și bogați. Se îngrașă, lucesc de grăsime; întrec orice măsura în rău, nu apară pricina, pricina orfanului, ca sa le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiți.”                       Ieremia 5:22-25, 29-30. 

Dumnezeu să ridice proroci care să păstreze sănătatea slujitorilor și a poporului lui Dumnezeu! Și nu doar proroci ci și predicatori care să învețe poporul să trăiască în neprihănire, nu să deschidă ușa spre răzvrătire!

marți, 15 noiembrie 2022

Ordine și dezordine


Anarhia nu este bună. Ca o societate să funcționeze are nevoie de legi. Este fundamental ca legile să aibă la bază Cuvântul lui Dumnezeu deoarece existăm datorită Lui și calitatea existenței noastre este influențată de ajutorul Lui, de prezența Lui în viața noastră. Orice societate, parte din societate sau persoană are nevoie ca Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să ofere binecuvântarea Sa pentru buna dezvoltare. Pentru a beneficia de ajutorul lui Dumnezeu trebuie să funcționăm după Voia Lui în mod cert. 

Primul pas este ca legile să fie de obârșie biblică. Iar al doilea, la fel de important, să fie aplicate cu imparțialitate. Anarhie este și când legile sunt aplicate discreționar. Când legile sunt aplicate în funcție de interese lumești - fața omului, de buzunar, de funcțiile pe care le are ori le-a avut, de  șantaj (că publică nu știu ce)  etc. etc. atunci e anarhie. 

O societate vie și puternică, are la bază setul de legi în acord cu voia lui Dumnezeu, legi care sunt aplicate la fel pentru toți.  

Cel sfânt, sfânt, sfânt și atotputernic, Dumnezeu, vrea ordine. De aceea ne-a lăsat scris următoarele cuvinte: 


Ești o instituție de învățământ. Există un parcurs educațional bine stabilit ca studentul să finalizeze studiile și să obțină o diplomă. Când la 90% le ceri să parcurgă procesul și la 10% le dai diploma fără ca să-l parcurgă  e grav, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. 

Că tot se poartă, când unul obține titlul de doctor pe munca lui și fără să fure iar altul pe munca altuia și cu plagiat e o problemă, o scârbă. 

Ești unul care ai în mână un set de legi în care este prevăzut cum să acționezi. Într-un caz acționezi cum scrie iar in altul după cum ți se spune. Este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. 

    • „Să nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.” 

      • Anarhie este când  ne coordonăm după legi care nu au la bază Cuvântul lui Dumnezeu, lumea cunoaște azi cea mai acută stare de anarhie fiindcă nu ascultă de Legiuitorul Atotputernic. A-mi cere să mă supun unor legi contrare voii lui Dumnezeu,  de dragul de a asculta de autorități, este o stare de impunere cu forța a anarhiei, și suntem chemați de Dumnezeu să nu facem așa ceva niciodată, TREBUIE SĂ ASCULTĂM DE DUMNEZEU, nu de oamenii care ne cer să facem ceva contrat voii lui Dumnezeu și a cugetului nostru.  

    • Anarhia a intrat și prin casele de rugăciune. Acum un singur exemplu, banal și deranjant. Niște „cerceluși mici” la urechi. Sub argumentul îngăduinței creștine unii au băgat în Casa lui Dumnezeu niște cerceluși deși Legea e clară. Fără podoabe! Aici e vorba de Legea lui Dumnezeu. Noi îi îngăduim să nu se supere doamnele și domnișoarele care spun că au făcut legământ cu Dumnezeu. Așa am acceptat anarhia și am deschis ușa spre anarhie. Dacă ai permis unii mici, mici cu ce argument îi vei oprii pe unii mai mari puțin? Dau pe unii la fel de mici dar puși în nări, limbă sau buric? Și deh, dacă e unul mic pus la buric trebuie să-l lăsăm să se vadă. Cine nu e de acord să nu se uite. Că deja e anarhie. 
Să nu permitem anarhia de nici un fel! Dumnezeu e sfânt și noi avem nevoie de el!

marți, 8 noiembrie 2022

Doresc să-Ți fiu Isuse

 

                                                                    SursaDoresc să-Ți fiu Isuse
ostaș adevărat
cu toată armătura
cerească îmbrăcat.

Mijlocul cu-Adevărul
doresc să-l am încins
de nici o rătăcire
să nu mai pot fi-nvins.

Cu platoșa Dreptății
s-am pieptul apărat
să nu-mi pătrundă-n suflet
nimica necurat.

Cu rîvna Vestei Bune
picioarele să-ncalț,
s-alerg în slujba sfîntă
un steag mai sfînt să-nalț.

Iar peste toate scutul
credinței să-l încing,
săgețile-arzătoare
a răului să sting.

Sub coiful Mîntuirii
să-mi fie capul meu,
ca mintea sănătoasă
s-o pot avea mereu.

Ca sabia cea tare
a Duhului Preasfînt
în gura mea să fie
al Domnului Cuvînt.

- Așa fiind, Isuse
ne-nvins de-orice vrăjmaș,
Ți-aș fi cu vrednicie
adevărat ostaș.

Sursa


Nu predicați povești ... pentru apostolii mincinoși de azi ... de Traian Dorz

                                                                                    sursa


Nu predicați povești voi cei trimiși să luminați ci Adevărul și Iubirea de care spuneți c-ascultați. N-ascundeți sub cuvinte scumpe gîndiri viclene spre-a-nșela pe cei cu inima curată ce gîndul nu vi-l știu afla. Nu vă făliți cu naintașii cînd nu călcați după părinți și nu plecați pe calea sfîntă cînd nu puteți fără arginți. Nu vă măriți nelegiuirea vorbind de sfinții naintași cînd orice faptă-a lor și vorbe vă osîndesc ai voștri pași. Ci dacă n-aveți nici voință nici dragoste să vă-nfrînați lăsați la alții slujba sfîntă și mergeți către ce-adorați.

sursaluni, 7 noiembrie 2022

Lepădarea și lepădații de azi


 Fără pocăință degeaba e ....botez. Botezații fără pocăință sunt un dezastru pentru Casa Domnului!

                                                                                                                            sursa imagine


Pui de năpârci... Cu glasul ca de tunet mustra odinioară prorocul pe cei care cereau botez fără pocăință. Sunt convins că același glas și azi străbate cerul până la noi și nu e doar pentru cei care vor să se boteze fără a se pocăi de duhul lumii, de poftele veacului și de idoli. Glasul de atunci sună mai tare și mai grav pentru că  azi  prea mulți botezători fac lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Pui de năpârci azi e un mesaj pentru mulți botezători.

Pocăința e dovada că un om a fost născut din nou. Un om născut din nou iubește sfințenia lui Dumnezeu și caută lucrurile de sus. Omul născut din nou a murit față de lume, nu mai iubește duhul lumii, accentul pe carne, egoism, mândrie, idolatrizarea trupului. Omul născut din nou nu se scoate în evidență pe el și nimic din ce a făcut sau face el.  Omul  născut din nou caută plinătatea Duhului și tot ce spune Evanghelia. 

Cei botezați care au doar o formă de evlavie când intră în comunitatea sfinților aduc cu ei sistemul lumesc de care nu s-au lepădat prin pocăință. Azi sunt adunări întregi unde domină firea, duhul lumii și păcatul fiindcă cei care au intrat, cea mai mare parte, nu au trecut prin filtrul cerut de Dumnezeu, pocăința. 

Fugiți de adunările unde oamenii sunt botezați fără să li se ceară pocăința. Fugiți de adunările unde accentul care pe carne: fuste scurte, cercei, pantaloni, mușchi, auzi ... botox, silicoane. Păcate, acestea și multe altele, care sunt acceptate și nu se ia atitudine împotriva lor fiindcă cei care au intrat în adunări fără pocăință fac legea.

Calea lui Dumnezeu rămâne sfântă: 


sâmbătă, 5 noiembrie 2022

Peste 15000

Mă simt motivat și încurajat să reiau postările, mai des ca în ultimii ani,  mai ales că lunar sunt peste 15000 de accesări ale blogului deși blogul albfaragri nu e promovat și scos în față. marți, 13 septembrie 2022

Mulți vorbesc azi de scrisoarea lui Alin Jivan. Înainte de Alin Jivan a fost alt comunicat

Scrisoare deschisă

“Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” Matei 5:8

Dragi prieteni,

Sunt conștient că, ceea ce veți citi mai jos, va aduce întristare în inimile unora dintre voi, îi va șoca pe alții sau, din contră, va întări credința multora că Dumnezeu încă are un cuvânt greu de spus în Biserica Sa și că, indiferent de nume, statut social sau sfere de influență, mizeria ascunsă intenționat sub preș va ieși întotdeauna la iveală.

Astfel, cu durere în suflet, dar alegând să urmez chemarea spre sfințenie pe care Dumnezeu o adresează fiecărui credincios, atât eu cât și familia mea, am ales ca, începând cu ziua ieri – 07 August 2022 – să încheiem voluntar și irevocabil colaborarea cu Pastorul Florin Ianovici.

Având în vedere faptul că Domnul Isus ne cere tuturor să fim “flămânzi și însetați după dreptate” (Matei 5:6), am ales să răspund ferm și hotărât unor evenimente sau situații recente care s-au întâmplat în Biserica Renovațio și să nu mă fac părtaș neregulilor, care, în viziunea mea, sub nicio formă, nu pot fi legitimate în Biserica Domnului.

Aceste nereguli sunt fie grave, fie extrem de grave și, ceea ce este cel mai trist din punctul meu de vedere, au fost tolerate, ignorate sau pur și simplu intenționat abordate în mod iresponsabil și nebiblic chiar de către autoritatea spirituală a Bisericii, Pastorul ei.

Detaliile și dovezile ieșite la iveală au demonstrat că acțiunile și metodele de păstorire nu sunt în conformitate cu principiile biblice, întrucât fie au tolerat, fie au încurajat în mod direct și voluntar păcatul.

Atunci când am luat la cunoștință de aceste probleme, în calitate de al doilea Pastor al Bisericii, am ales calea Biblică și l-am abordat, pentru început personal, pe Pastorul Ianovici, pentru a-i cere lămuriri și pentru a-i recomanda urgentarea unei reacții publice, ferme și Biblice și, totodată, în conformitate cu principiile de păstorire clar fundamentate în Cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru că nimic nu s-a schimbat, am mers mai departe și am abordat aceste probleme în Sfatul Frățesc. Din nou, demersul meu a rămas fără niciun rezultat, fără nicio schimbare de abordare, fără nicio dovadă de pocăință.

Având în vedere că nici de această dată nu s-a schimbat nimic în abordarea oficială a Pastorului Ianovici, ba, mai mult decât atât, au ieșit la iveală detalii și mai grave, probatoare ale păcatelor ascunse sau mușamalizate în mod deliberat, am apelat, cu acceptul domniei sale, la un mediator extern (un alt Pastor, al unei alte Congregații, care a demonstrat probitate spirituală, morală și etică). Din nefericire și total neașteptat, și această încercare a rămas fără niciun rezultat, chiar și în urma acestei întâlniri oficiale.

Sâmbăta care a trecut (6 August 2022), am avut o discuție finală în cadrul Sfatului Frățesc al Bisericii, întrunit de urgență pentru a găsi o soluție. Din nou, fără niciun rezultat, ceea ce mi-a confirmat total că locul meu nu mai este printre ei, că nu mai pot face lucrarea lui Dumnezeu lângă oameni care nu pun preț pe adevăr și care nu împlinesc principiile biblice de păstorire a “turmei lui Dumnezeu.”

Vă asigur că nimic din ceea ce am spus mai sus nu se dorește a fi un atac la persoană sau denigrarea unei lucrări. În fond, fiecare este liber să trăiască viața așa după cum crede de cuviință.

Mesajul meu este doar un strigăt de durere cu privire la ceea ce se întâmplă acum în “Biserica lui Dumnezeu”, acolo unde, în Numele Domnului, se petrec lucruri care nu ar trebui să se regăsească în niciun segment de activitate al vieții, darămite în locul în care ar trebui ca totul să debordeze de puritate și sfințenie.

În viață am înțeles că sfințenia și adevărul valorează în ochii Domnului mult mai mult decât orice prietenie sau asociere care pare bună pentru moment, dar, la final, se dovedește că duce la moarte.

Acum, la final, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne călăuzească pe toți prin adevărul Său spre o viață sfântă, demnă de slujba la care am fost chemați fiecare.

„Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, avînd pecetea aceasta: „Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui“ și „Oricine rostește Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!“

Cu dragoste în Domnul,

Alin JivanÎnainte de ce ne-a scris fratele Alin Jivan a fost Comunicatul Cultului Creștin Penticostal din România


 

sâmbătă, 30 iulie 2022

Mare victorie în SUA împotriva vaccinării pentru COVID 19. SERURILE împotriva COVID 19 CONȚIN CELULE FETALE! Un creștin nu trebuie niciodată să se injecteze cu ele


Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Miheț, omul prin care Adevărul ne arată calea încă și încă odată! 


BOMBĂ! Avocatul româno-american Horațiu Miheț a câștigat DESPĂGUBIRI de peste 10 milioane de dolari pentru lucrători nevaccinați din domeniul medical care au refuzat vaccinul experimental și au fost discriminați religios: SERURILE CONȚIN CELULE FETALE!Vineri, 29 iulie 2022, organizația profesională creștină americană Avocatul Libertății / Liberty Counsel a soluționat primul proces colectiv la nivel național pentru lucrătorii din domeniul sănătății privind mandatul obligatoriu de vaccinare COVID, cu o plată compensatorie de peste 10 milioane de dolari. Avocatul care a reușit victoria este român: Horațiu „Harry” Miheț!

Înțelegerea în cadrul acțiunii colective împotriva NorthShore University HealthSystem este în numele a peste 500 de actuali și foști lucrători din domeniul sănătății care au fost discriminați în mod ilegal și cărora li s-au refuzat scutirile religioase de la mandatul obligatoriu pentru vaccinul COVID, informează organizația, citată și de Apărătorul / The Defender, publicația asociației lui Robert Kennedy Jr, Childrens Health Defense. Înțelegerea convenită a fost depusă vineri la Tribunalul federal al Districtului de Nord din Illinois.

Ca urmare a înțelegerii, NorthShore va plăti 10 337 500 de dolari pentru a compensa acești angajați din domeniul sănătății care au fost victime ale discriminării religioase și care au fost pedepsiți pentru convingerile lor religioase împotriva administrării unei injecții asociate cu celule fetale, respectiv copii avortați.

Aceasta este o înțelegere istorică, prima de acest fel, în cadrul unei acțiuni colective împotriva unui angajator privat care a refuzat în mod ilegal sute de cereri de scutire religioasă pentru serurile experimentale COVID-19.

Conform înțelegerii, pe lângă plata comensatorie, angajații care au fost concediați din cauza refuzului lor religios al vaccinurilor COVID vor fi eligibili pentru reangajare dacă vor depune o cerere în termen de 90 de zile de la aprobarea finală a acordului de către instanță și își vor păstra nivelul de vechime anterior.

Despăgubirile privesc în principal nevaccinații dar nu numai: Cei care au refuzat vaccinul primesc circa 25.000 de dolari, cei care l-au acceptat 3000. 

Cei 13 lucrători din domeniul sănătății care sunt reclamanții principali în proces vor primi o plată suplimentară de aproximativ 20.000 de dolari fiecare pentru rolul lor important în intentarea acestui proces și pentru reprezentarea grupului de lucrători din domeniul sănătății de la NorthShore.

În octombrie 2021, Liberty Counsel a trimis o scrisoare către NorthShore în numele a numeroși lucrători din domeniul sănătății care aveau obiecții religioase sincere față de „Politica obligatorie de vaccinare COVID-19” a NorthShore.

Dacă NorthShore ar fi fost de acord atunci să respecte legea și să acorde scutiri religioase, problema ar fi fost rezolvată rapid și nu i-ar fi costat nimic. Dar, atunci când NorthShore a refuzat să respecte legea și, în schimb, a refuzat toate cererile de scutire religioasă și de acomodare pentru angajații care lucrează în unitățile sale, Liberty Counsel a intentat un proces colectiv, împreună cu o cerere de ordin de restricție temporară și de ordin judecătoresc.

Vicepreședintele Liberty Counsel pentru Afaceri Juridice și Consilier Juridic Șef al Litigiilor, românul Horatiu G. Miheț, a declarat:

"Suntem foarte mulțumiți de înțelegerea istorică de 10 milioane de dolari obținută în procesul nostru colectiv împotriva NorthShore University HealthSystem.

Schimbarea drastică a politicii și despăgubirea financiară substanțială cerută de tranzacție vor aduce o reperație necesară și un sens de dreptate angajaților de la NorthShore care au fost forțați în mod insensibil să aleagă între conștiința lor și locurile lor de muncă.


Sursa articolmarți, 19 iulie 2022

Muzica dracilor nu are ce căuta pe buzele sfinților

 Muzica rock este o muzică de origine demonică. Dacă-i punem etichetă duhovnicească nu produce mai puțin rău, ci și mai mult fiindcă adoarme cugetul celor slabi pentru care și-a dat viața Domnul Isus Hristos. Un curvar dacă predică evanghelia nu înseamnă ca este sfânt. Trebuie pocăință, credință și naștere din nou. Trebuie o transformare radicală. Atunci el devine o făptură nouă.  La fel e și cu muzica rock.  Ea nu poate fi adaptată. Trebuie să fie total schimbată,  din temelii.

Unui mort poți să-i pui orice costum, cel mai scump, tot mort este. Muzica rock poate fi împodobită cu numele Domnului dar ea tot moarte,  curvie, poftele cărnii și violență produce. E de origine demonică și se vede de pe lună asta.

Ce muzică să avem în inimă și pe buze?

1. Muzica pe care bătrânii duhovnicești o pot cânta și care nu-i scoate pe bătrâni afară din locul de închinare. Santana vrea să dezbine generațiile.  Tinerii să nu mai fie supuși bătrânilor și părinților, asta face muzica rock. Dumnezeule vrea ca generațiile care urmează să fie supuse, în Domnul,  generațiilor trecute și toți Cuvântului lui Dumnezeu. 

2. Muzica compusă de oameni duhovnicești, vorbiți de bine, oameni a căror teamă de Dumnezeu să nu fie doar pe buze. Azi compun muzică și  mulți pigmei, spiritual vorbind,  care sunt plini de mândrie și de păcate, care slujeasc lui Mamona,  banilor și burților lor.

3. Muzica unde instrumentale doar acompaniază.  Instrumentul trebuie doar să ajute,  atât. Vocea să se audă,  vocea celor răscumpărați. Inima bună te face să cânți. Când instrumentul anulează vocea sau tinde să o sufoce e o problemă. 

4. Muzica al cărui ritm și vers îl trimite pe om la pocăință și cercetare nu la mișcări lascive, de discotecă și hrănire a naturii păcătoase. Scopul nostru pe pământ este să fim sfinți și să-i ajutăm și pe cei din jur să se sfințească. Cine face pe cei din jurul să păcătuiască mai bine și-ar lega o piatră mare de moară... Muzica rock trezește poftele trupului, aprindere răutatea și rebeliunea, e din iad și formează monștrii. Cei care o cântă nu fac  sfinți ci oameni firești. Cei care o cântă îi fac să păcătuiască pe cei micuți. Trebuie de urgență abandonată.  Dumnezeu e sfânt și muzica trebuie să producă sfințenie, inclusiv în vestimentație.

5. Muzica inspirată de la cântăreții pe care Dumnezeu i-a lăsat în revelația generală.  Care sunt păsările care cântă cel mai frumos? 

6. Muzica compusă în vremuri de sfințenie și când poporul a stat lipit de Dumnezeu.  Generația de azi nu ajunge nici la degetul mic al generațiilor din trecut. De ce nu seamănă muzica de azi cu cea de acum 50 de ani? Fiindcă azi muzica e compusă și de forte mulți oameni firești care nu-L cunosc cu Dumnezeu. 

7. Muzica care aduce pace chiar și animalelor, copiilor ce sunt la sânul mamei, bolnavilor cu diferite tulburări. Muzica trebuie să vindece, să fie  un balsam. 


Muzica rock e din iad și aduce iadul pe pământ. De urgență trebuie înlăturată din inimi și de pe buzele copiilor lui Dumnezeu!


P. S.

E diferență între muzică de la Cluj-Napoca și cea cântată de fratele Nicu! Diferență ca între iad și rai.

luni, 18 iulie 2022

Muzica dracilor la Cluj

 Biserica este prea slăbită acum pentru a se curăța de toată această muzică detestabilă care întinează Casa lui Dumnezeu; prin urmare, cred că Dumnezeu o va purifica și o va judeca în mod suveran fără ajutorul nimănui. ... Cum a făcut odată schimbătorilor de bani din templu, Isus va izgoni din casa Lui orice urmă de mascaradă ieftină, pe producătorii lacomi, pe interpreții homosexuali, pe toxicomani și orice lucru senzațional, spectacolele de lumini și pe toți copiii întunericului ce pozează în fi ai luminii. 


Dacă avem de gând să ne aliniem cu Dumnezeu, trebuie să ne împotrivim rockului, să ne unim în rugăciune pentru nimicirea lui și să renunțăm la a mai susține vreun interpret, grup sau formație creștină care continuă să promoveze această muzică. 


Muzica rock ar deceda într-o singură săptămână în cercurile evanghelice dacă fiecare muzician s-ar frânge înaintea Domnului, având viziunea copleșitoare a sfințeniei lui Dumnezeu. 


   David Wilkerson, Sunați din trâmbiță, Capitolul  4 - Muzica dracilor în Casa Domnului, Life, Oradea, 2006marți, 15 februarie 2022

Erezia are rădăcini în BiblieErezia are rădăcini în Biblie. A lua un crâmpei din Scriptură, a rupe o frântură și a face din ea principiu de viață, de slujire, fără a ține cont de toată Biblia asta este erezie, o învățătură contrară Cuvântului lui Dumnezeu. E modul satanic de a distruge. 

Exemplul lui Petru care s-a lepădat e sursa unor erezi groaznice. Slujitori căzuți în păcate grele care să fie puși în poziții cheie în Biserica Domnului Isus Hristos se bazează pe experiența tristă a lui Petru.  Unii întreabă dacă l-am primi azi pe Petru, care s-a lepădat cu blestem de Domnul Isus, în comitet, dacă l-am accepta ca slujitor sau pastor? Unul care nu ține cont de toată Biblia l-ar pune fără să clipească. 

Când Petru s-a lepădat nu aveam Canonul Noului Testament. Azi îl avem. Nu avem voie să scoatem nimic din Canonul Noului Testament și nici să adăugăm la el. Așa că azi, dacă Petru, botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, pastor, ar fi prezent și s-ar lepăda de Domnul Isus, așa cum a făcut acum aproape 2000 de ani, trebuie să ținem cont de tot Noul Testament atunci când ne-am pronunța dacă l-am mai primi în comitet sau ca pastor. 

În Noul Testament, Dumnezeu, după căderea lui Petru, a pus reguli clare pentru slujitori: 


Degeaba încearcă unii și alții să-și ascundă păcatele sub experiența lui Petru. Pe oameni îi mai pot înșela, mulți, dar nu pe Dumnezeu!

Să nu lepădăm Cuvântul lui Dumnezeu fiindcă ne ducem la pierzare. Să ne luptăm pentru sfințenie și valorile lăsate de Dumnezeu!


Sportul de a critica și mustra pastori și preoți care trăiesc după firea pământească este NORMALITATE


A trata rău mesagerii lui Dumnezeu, care sunt cu adevărat mesagerii Lui, înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. 

Maria, sora lui Moise, Core, Datan și Abiram au plătit scump fiindcă s-au ridicat împotriva omului pus de Dumnezeu. E grav pentru cine atacă oamenii sfinți ai lui Dumnezeu.  Piatra se întoarce peste cel care o prăvălește. 

Există însă și slujitori falși, fățarnici, prefăcuți, oameni care au doar o formă de evlavie, oameni cu duhul lui Cain și ai lui Saul care vor să pozeze în slujitori sfinți dar faptele lor îi dau de gol. Trăiesc în păcate mari, atenție nu greșesc, trăiesc în păcate mari și sunt patroni peste păcat. A trata biblic mesagerii care vor să lase impresia că sunt ai lui Dumnezeu dar în fapt sunt ai firii pământești este o obligație pentru orice sfânt. 

        ...Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe Mine... 1 Samuel 2:29

    I-am spus ca vreau sa pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoștință si prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el sa-i fi oprit. 1 Samuel 3:13

Eli știa cine sunt fiii lui. Știa că faptele lor îi descalifică pentru ca să fie preoți. Eli avea datoria și chiar obligația să nu-i mai lase să slujească lui Dumnezeu și să-i pedepsească pe fiii lui. Dar și-a iubit fiii mai mult decât pe Dumnezeu. Și-a cinstit fiii mai mult decât pe Dumnezeu. 

Fiii lui Eli erau preoți vrednici de lepădat. Dumnezeu l-a mustrat pe Eli fiindcă nu a practicat „sportul” de a-și critica aspru fiii care trăiau în păcate grele. Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Eli nu și-a iubit fiii ca să-i aducă pe calea vieții. Dacă-i iubea nu-i lăsa să ajungă niște monștrii. Îi mustra aspru și chiar îi pedepsea. Dar nu și-a făcut datoria. Consecințele au fost peste orice așteptare: fiii uciși, chivotul luat de filisteni iar Eli a căzut, și-a zdrobit ceafa și a murit. 

De ce? Fiindcă Eli nu a avut anticorpi față de păcat, față de păcatul preoților. 

Nu a fost singurul preot mustrat de Dumnezeu fiindcă s-a făcut patron peste păcat necriticând fărădelegea. În Noul Testament „sportul” de a critica preoții fățarnici și ipocriți a fost ridicat la rang de excelență de Domnul Isus Hristos. Pilda samariteanului milostiv unde preotul este prezentat ca un mercenar fără pic de milă față de cel zdrobit de tâlhari este doar un exemplu.

Atunci când mustrăm sau corectăm pe cineva să nu o facem niciodată cu ură și dorință de răzbunare, cu spirit de superioritate și mândrie. Ci cu teamă de Dumnezeu dorind recuperarea. 

În afară de Dumnezeu toți slujitori sfinți avem nevoie de să fim criticați, mustrați și corectați, uneori și trebuie să acceptăm criticile întemeiate fiindcă îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.  Tolerând păcatul, care poate veni prin unii slujitori sau poate fi acceptat de alții, devenim dușmani ai lui Dumnezeu. Trebuie să iubim mai degrabă mustrarea și pe omul care ne mustră decât pe lingușitorii care ne lasă pe calea pierzării, pe drumul spre iad. 

Cine fuge de critică și mustrare probabil ascunde păcate grele. Un slujitor al lui Dumnezeu nu ridică ziduri după care să se ascundă ca să nu fie criticat. El nu se ascunde fiindcă înainte de a-l vedea oamenii pe el în vede Dumnezeu. Dacă pe Domnul Isus l-au vânat și pe noi ne vor vâna. Dacă pe Domnul Isus l-au criticat și pe noi ne vor critica. Dacă pe Domnul l-au ucis și pe unii dintre noi ne vor omorî. Calea neprihănirii are pe ea multă suferință. 

Adevărul spus în dragoste este ca oxigenul. Dumnezeu ne poate mustra printr-o măgăriță, un om lumesc, printr-o lovitură, un proroc, un înger,  un slujitor sau cum găsește El cu cale.  Ferice de omul pe care-l mustră Domnul Isus Hristos și care acceptă mustrarea. 

Critica și mustrarea, repet, au scopul de a-l corecta pe cel afectat de păcat. Dacă păcatul din viața unui om, sau învățătura eretică pe care a dat-o, a ieșit în spațiul public, corectarea trebuie să fie în public pentru a arăta înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor că suntem atașați de valorile lui Dumnezeu și le apărăm, că iubim învățătura corectă și suntem împotriva ereziilor dar și pentru ca publicul nu creadă că erezia este normalitatea.