marți, 30 septembrie 2014

Penticostalii şi pastorul Florin Ianovici în presă!

   Gândul.info şi-a propus să "privească" în "curtea" anumitor biserici din România. S-a oprit la Biserica Penticostală Betel din Bucureşti, Biserică păstorită de pastorul Florin Ianovici.
   Imaginarul transmis de cei de la Gândul.info este unul destul de onest. Serviciul divin de la Betel, modul în care este descrisă atmosfera, predica, ritmul programului etc. sunt prezentate în mod rezonabil.

luni, 29 septembrie 2014

Moartea ... văzută de mai mulţi!

"Moartea este cel mai semnificativ şi mai profund eveniment al vieţii". - N. A. Berdiaev

"Opreşte trecerea. Ştiu că unde nu e moarte nu e nici iubire, şi totuşi, te rog opreşte, Doamne ceasornicul cu care ne măsori destrămarea". - Autor necunoscut

"Faptul că toate vieţile de pe pământ se sfârşesc cu moartea nu dovedeşte că moartea e ţinta vieţii".- L. Blaga

"Există un timp când trebuie să trăieşti şi un timp când trebuie să depui mărturie despre ceea ce trăieşti". - Autor necunoscut

"Moartea: ... aproape ultima instituţie divină care mai inspiră un pic de respect". - K. Capek

"Să trăim mereu cu gândul că va trebui să dăm socoteală". - Autor necunoscut

"Moartea este singura certitudine care nu linişteşte". - J. Cocteau

"Ne temem de moarte cu toate că murim în fiecare clipă din viaţa noastră". - M. Codreanu

"Gândul morţii să-ţi slujească în orice clipă pentru a înţelege preţul vieţii". - N. Iorga

"Nu contează cum moare un om, ci cum trăieşte". - S. Johnson

"După cum o zi bine întrebuinţată dă un somn bun, tot aşa o viaţă bine folosită dă o moarte bună". - Leonardo Da Vinci

"E păcat să mori fără să fi trăit". - Autor nocunoscut

"Nu eşti răspunzător pentru că te naşti. Dar eşti direct răspunzător  pentru ce trăieşti". - Autor necunoscut

"Adu-ţi aminte de moarte nu când eşti în faţa unui pericol ci când eşti în afara lui; căci trebuie să fii om". - B. Pascal

"Moartea: ... începutul nemuririi". - N. Robespierre

"Moartea: ...scurt dar teribil pas între timp şi veşnicie". - W. Scott

"Se vorbeşte despre  sufletele vii ale celor morţi. Eu vorbesc despre sufletele moarte ale celor vii". -  Autor necunoscut


Până aici a fost perspectiva oamenilor. De aici perspectiv lui Dumnezeu:

2 Corinteni 7:10 "În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea". 

2 Timotei 1:10 "dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie".  

Evrei 9:15 "Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită". 

Apocalipsa 21:4 "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 

Apocalipsa 21:8 "Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” 

Romani 6:23 "Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru".
 
 
  

Luther în "ring"!

   
 "Papei i-ar fi ajuns o coroană obişnuită de episcop, iar ca să fie mai mare în ochii celorlalţi, ar trebui să se folosească de îndemînare (în interpretarea Scripturii) şi de sfinţenie, iar coroanele să le lase pe seama trufiei lui Antihrist, aşa cum au făcut înaintemergătorii lui sute de ani la rînd. Ei spun că el (papa) este un domn al lumii, ceea ce este o minciună, căci Hristos, al cărui ispravnic şi slujbaş se laudă că este, i-a spus lui Pilat: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Or un ispravnic nu poate domni altfel decît domnul lui".

    Martin Luther, Scrieri, vol. I, Editura Logos, Cluj-Napoca, 2003, p. 272.

sâmbătă, 27 septembrie 2014

Nu este loc pentru parada modei, sală pentru gameri, centură ... ci este Casa lui Dumnezeu!

http://rodiagnusdei.wordpress.com
    De ce unii confundă Casa de Rugăciune, Casa lui Dumnezeu cu un loc de nimic unde vin să-și etaleze "valorile" lor: telefoane, glume, haine luxoase, vopsele, bolizi ... ? Cum nu îşi dau seama mulţi şi multe că este Casa lui Dumnezeu nicidecum locul unde poţi să te simţi atât de "liber" încât să îşi scoţi telefonul şi să te joci că nu mai rezişti? De ce se îmbracă unele şi unii ca şi cum Casa Celui Preaînalt este centura Bucureştiului? Alţii cred că este locul unde ei se pot umfla în pene şi vin şi cântă, se roagă, predică, prorocesc ca să vadă lumea cât sunt ei de mari, ce talentaţi sunt ei, ce spirituali sunt! Nu cântă dacă ştiu că nu le iese de 10 că se fac ei de râs. Nu predică dacă nu-l pui să predice minim 50 de minute că el este predicator! Au uitat că sunt sujitori ai lui Dumnezeu şi că toată slava este numai ai Lui. Au uitat că trebuie să hrănească turma şi nu orgoliul lor, mândria lor! Ce să mai spun  de cei care fac din Casa de Rugăciune locul de unde sug ceea ce se cuvine săracului, orfanului, văduvei, evanghelizării ... Îşi fac case, palate, pe spinarea enoriaşilor care truzeasc zi de zi. Trăiesc ca regii în puf când foarte mulţi nu au cu ce să-şi plătească întreţinerea ... 
    Doamne ce au ajuns multe Case de Rugăciune! Temple ale hoţilor! Locuri ale celor plini de pofte!  Locuri ale morţilor!

joi, 25 septembrie 2014

Ce-mi doresc eu mie ... de Brădeanu Mircea Levi

 Ieri, 24.09.2014, am împlinit 29 de ani. Numai Dumnezeu merită  sfăvit, El ne dă zile! Nu credeam că o să trăiesc până acum. Pentru că ieri am fost foarte ocupat vreau azi să vă spun dorinţele mele cu prilejul "zilei mele":

1. Îmi doresc ca toţi pocăiţii penticostali să fie Botezaţi şi plini de Duhul Sfânt.
2. Îmi doresc ca toţi pastorii care sunt pastori doar în baza unei legitimaţii să îşi dea demisia.
3. Îmi doresc ca materialismul din Biserica Penticostală să dispară.
4. Îmi doresc ca muzica drăcească din Biserica Penticostală să fie dată afară.
5. Îmi doresc un radio duhovnicesc al Cultului Penticostal a cărui frecvenţă să acopere toată România.
6. Îmi doresc o grădiniţă penticostală în fiecare oraş din România care are peste 50 000 de locuitori sau unde Biserica are peste 100 de enoriaşi.
7. Îmi doresc ca în fiecare an Cultul Penticostal să construiască în localităţile unde sunt prea puţini penticostali ca să poată ei să construiască  Case de Rugăciune, un anumit număr în fiecare an.
8. Îmi doresc ca toate Casele de Rugăciune unde nu se mai predică sfinţirea să se închidă.
9. Îmi doresc ca orice pocăit să se simtă acasă în orice casă de rugăciue (acasă - să fie primit cu dragoste, să nu fie considerat lumesc, dacă nu este, şi nici el să nu-i considere pe ceilalţi, dacă nu sunt, toţi să fie sfinţi, să fie dragoste, unitate, acelaşi limbaj - învăţătură, sfinţenie).
10. Îmi doresc respectarea Mărturisirii de credinţă a Cultului Penticostal căci atunci se va da zeciuială, nu vor mai fi ordinaţi "fraţi" care nu sunt botezaţi cu Duhul Sfânt, ne vom îndrepta spre o unitate în învăţătură şi trăire.
                      Doamne, te rog mult, ai în vedere dorinţele mele!


marți, 23 septembrie 2014

DEMISIA PASTORE!

  Sunt pastori, prezbiteri, diaconi ... a căror locuinţă este o fortăreaţă care nu a fost cucerită (în ea nu a intrat) de nici un enoriaş. Se ridică la amvoane şi predică despre dragoste de zici că 10% din salariu ţine pentru el şi 90% dă nevoiaşilor dar ... locuinţa lui este ruptă de oaspeţi. Cuvintele musafir, oaspete, invitat nu fac parte din limajul, vocabularul multor pastori, prezbiteri, diaconi ... slujitori! 
   Oameni buni, dragostea "dărâmă" zidurile locuinţelor, "sparge" uşile încuiate, dragostea se jertfeşte pentru fraţi. Nu, dragostea nu este vizibilă la amvon. La amvon sunt numai vorbe! Dragostea este vizibilă când dumneata, tu, în calitate de slujitor eşti în locuinţa ta şi din bucatele tale, mai multe sau mai puţine, mai bogate în proteine sau mai sărace, mai acide sau mai alcaline, mănâncă cu bucurie fratele căruia îi predici! 

  "Stăruiţi în dragostea frăţească. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri".
                                               Evrei 13:1-2. 

  Frate slujitor, orice funcţie ai deţine, este vremea să deschizi uşa şi să întinzi masa! Cum o vor deschide ceilalţi dacă dumneata, tu, nu o deschizi? Dacă nu eşti primitor de oaspeţi, dacă nu primeşti musafiri, nu inviţi membrii Bisericii sub acoperişul tău, te rog, pentru binele lucrării lui Dumnezeu, să îţi dai  DEMISIA că eşti un fariseu, doar pui sarcini şi nu te atingi de ele!

luni, 22 septembrie 2014

Se cere jertfă!

Maxime despre jertfă, sacrificiu:

"Se poate naşte oare în lume ceva fără jertfe şi dureri?" - Nicolae Bălcescu

"Cel ce-şi cântăreşte sacrificiile e ca şi cum nu le-a făcut." - M. Codreanu

"De câte ori cineva se jertfeşte pentru alţii, poţi fi sigur că preţuieşte mai mult decât ei." -  A. Gide

"Fără jertfe, fără eforturi, fără renunţări, nu poţi trăi pe lume. Viaţa nu este o grădină în care să crească numai flori." - I. A. Goncearov

"A urca înseamnă a te sacrifica. Orice culme e severă." - V. Hugo

"Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!" -  Ezechiel 22:30 

Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu." - Efeseni 5:2

joi, 18 septembrie 2014

Bordei, sub domnia împăratului ALCOOL!

  Alcoolul este un monstru! Azi am vorbit cu cineva care mi-a spus că în anii '90 a avut un angajat, poreclit Bordei, care era atât de posedat încât, după ce au împrejmuit unitatea cu nişte garduri de 3 metri, a încercat să sape pe sub gard ca să meargă şi să-şi cumpere de băut (băutură alcoolică nu apă minerală)! 
  Rămâi mut de uimire! Să sape pe sub gard pentru alcool! Ce stăpân groaznic! Ce monstru! Un "împărat" nemilos, ALCOOLUL! Şi unii pocăiţi flirtează cu el, îl gâdilă, îl mângâie pe creştet. Nu durează mult şi împăratul "ALCOOL" te răstoarnă în şanţ, vorbeşti "verzi şi uscate", te uiţi după femeile altora ... certuri în familie, durere, suferinţă, lipsuri ... şi ... apoi ... ajungi să sapi pe sub garduri!

Doamne te rog să ne rujezi buzele cu ... sinceritate!  „Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare!”
                                        Psalmul 120:2
 
   Prea mulţi doctori de nimic. Suntem înconjuraţi de prea mulţi doctori care văd că mulţi au cancer şi, cu durere o spun, îi tratează cu „apă grea”!  De ce azi pocăiţii sinceri, oamenii adevărului, care să-ţi spună că ai greşit, că ai păcătuit, că nu este bine pe unde mergi, sunt tot mai rari? De ce se promovează o „evanghelie” mincinoasă care promovează indiferenţa?
   „Nu e treaba ta ce face x! ...  De ce judeci? ... Lasă frate că nu e chiar aşa Evanghelia!  Eşti legalist! ...”
  Apostolul Pavel nu a tăcut când apostolul Petru a căzut în făţărnicie! Curvarul din Corint nu a fost „tolerat”! Domnul Isus, în Apocalipsa, a arătat şi bubele, derapajele Bisericilor şi le-a chemat la pocăinţă! Duhul Domnului prin Ieremia i-a mustrat pe prorocii de nimic care tolerau păcatul! David a fost mustrat de Dumnezeu, prin Natan! ...
   Avem nevoie azi de fraţi şi surori cu buzele rujate cu ... sinceritate. Este greu azi să spui adevărul, să-i chemi pe oameni la pocăinţă dar noi, care suntem născuţi din Dumnezeu, trebuie să spunem adevărul! Nu avem voie să închidem ochii! Trebuie să vorbim! Trebuie să ne rujăm buzele cu sinceritate, cu adevărul, că destul am avut rujul lumii pe gura noastră!

marți, 16 septembrie 2014

Doamne fă, te rog, un cimitir al DIVORŢAŢILOR ... GOL!

  Azi auzi în poporul lui Dumnezeu, între persoanele care au făcut un legământ cu Dumnezeul Preaînalt, de divorţuri! E groaznic ceea ce se întâmplă şi e groaznic că aceste grozăvii ajung să nu ne mai deranjeze. 
  Oameni buni nu ştiu de câte ori apare pe paginile Bibliei relatat faptul că Dumnezeu urăşte dar ştiu sigur că apare  şi unul dintre locurile unde apare este acesta: 

     "Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel ..."
                                                                    Maleahi 2:15.
                                                                                   
   Rugăciunea mea, una dintre ele, este ca Dumnezeu să facă un cimitir al divorţaţilor ...  gol. Este de neimaginat ca un copil al lui Dumnezeu, unul care se consideră mântuit, să ajungă la divorţ.


  •  "Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare."
                                                      Marcu 9:42.

  Părinţii care divorţează fac din copiii lor monştrii. Este dovedit faptul că odrazlele celor care divorţează ajung, într-un procent foarte mare, în rândul criminalilor, pedofililor, drogaţilor, traficanţilor, proxeneţilor, mercenarilor, vulgarilor etc. Ajung o plagă pentru societate din cauza faptului că părinţii nu s-au iubit! În momentul în care tu, în calitate de copil al lui Dumnezeu, divorţezi, îi faci pe cei pe care Dumnezeu ţi i-a dat ca să-i creşti pentru El să păcătuiască, să fie traumatizaţi şi, în foarte multe cazuri, să ajungă fiii Diavolului şi versetul de mai sus ţi se aplică!  O să fie vai!

   Doamne fă un cimitir al DIVORŢAŢILOR ... GOL!

Locuri de vis ... pământ românesc ... Sălajul!

   Foarte puţini ştiu că în judeţul Sălaj, mai exact lângă satul Tusa, există locuri ca în basme, locuri unice de o frumuseţe extraordinară.
   Izvoarele Barcăului sunt un loc unde te poţi duce ca să înveţi de la unul din cei mai buni predicatori ai lui Dumnezeu: natura, cât de măreţ este El!
   Izvoarele Barcăului, loc vizitat de noi sâmbătă 13.09.2014.

Levi ... 

Familia, pe dealurile (munţii) din Tusa

Izvorul Barcăului, sunt două, cu Milena


O vizuină!De vis!

Un crâmpei ... din Sălaj!

Două românce ... superbe!

duminică, 14 septembrie 2014

Nu doar cu Gog Lazăr, Cornel Avram, Ioan Moldovan sau Ezechel Suciu a binecuvântat Dumnezeu Sălajul ci şi cu multe frumuseţi care ... rămân!

  Din judeţul Sălaj Dumnezeu a ridicat mulţi slujitori ... e adevărat că nu toţi au aceeaşi optică duhovnicească!
  Sălajul, unul dintre cele mai mici judeţe ale României, nu a fost binecuvântat de Dumnezeu numai cu slujitori ci şi cu locuri de vis.  
  Vineri, 12 septembrie 2014, am fost la crucea de pe Piscul Ronei, o cruce "plantată" de un ateu convins, pe vremea lui Ceauşescu, Ion Ivănescu, care, peste noapte, ca foarte mulţi români, a devenit "creştin". Nu  cred în asemenea obicte, pe care unii evanghelici le pun în şi pe Casele de Rugăciune, dar am fost să facem o drumeţie! 
  A fost minunat ... pozele vorbesc singure! 

Someşul

Someşul

Cu Nechita Dan pe podul Ronei

Cristi Brădeanu cu nepotul Denis

Podul Ronei

Someşul şi Jiboul, în depărtare

Dan, Cristi şi Denis

Denis, Someşul şi Piscul Ronei


Împreună cu Dan şi Denis

Casă părăsită ... imagine a patriei!

Jiboul

Jiboul

Patric

Titus

Dan înfruptându-se cu mureRona

Titus mâncând coarne

Dan trudind spre cruce ... spre crucea lui Ivănescu ... Crucea lui Hristos este alta!

Jiboul, poză de pe Piscul RoneiMihai, Cristi, Patric, Dan, Titus şi Denissâmbătă, 13 septembrie 2014

Preşedintele Relu Moldovan – Abandonarea felului lumesc de viaţă!


  O predică pentru zilele de azi! Un mesaj relevant! O chemare la pocăinţă!

  Este vremea să ne verificăm, să ne analizăm, să nu ne trezim într-o zi că este prea târziu!

  Predica o puteţi viziona aici - click!

Amintiri degeaba!

    Azi când îți amintești ceva poți să corectezi,  cumperi,  repari, modifici, ierți, citeşti etc. Când vom sta în faţa lui Hristos ne vom aminti de multe lucruri, ne vom aminti ca trebuia sa ne mai pocăim, că nu trebuia să urâm, să nu fim lumeşti, ne vom aminti ca puteam sa fim mai iubitori, să ne prețuim familia, mult mai mult, vom dori să fi iubit mai mult Biserica, să stăm mai mult în prezența lui Dumnezeu, vom dori să fi umblat pe pământ după plinătatea Duhului ... ne vom aminti de multe dar ... degeaba ... nimic nu se va mai putea face. 

   Azi uiţi că ai uitat să cumperi pâine, nu e nici o problemă, te tuci la magazinul din colţ şi o cumperi. Atunci o să-ţi aminteşti că ai aruncat multă pâine la câini şi vei dori să poţi să îţi corectezi faptele, să poţi să o dai săracilor, dar nu se va mai putea. Azi te cerţi cu cineva, îţi aminteşti că ai greşit şi poţi să te duci să-ţi ceri iertare. Atunci vei dori să poţi să iubeşti pe toată lumea căci îţi vei aminti că nu ai iubit dar nu se va mai putea! Azi să fim ceea ce trebuie, azi să corectă ceea ce trebuie, azi sa fim sfinți, pocăiți căci atunci nu se va mai putea corecta nimic deși ne vom aminti multe! 

     Atunci vor fi amintiri ... degeaba!