sâmbătă, 29 noiembrie 2014

JudecataIată-ncepe judecata, Domnul judecă-n Sion,
Nourul de martori vine lângă strălucitul tron,
Stau în faţă acuzaţii, milioane, mici şi mari,
Se-nfioară împăraţii între hoţi şi criminali.

Primul suflet vine-n faţă : -"Tu de ce nu M-ai primit ?"
-"Eu aveam avere multă, n-aveam vreme de gândit".
Şi-a chemat Judecătorul primul martor în proces:
-"Avraam, ce-aveai în lume , când din lume te-am ales ?"

-"Doamne, mii de robi şi roabe, turme greu de numărat,
Saci cu aur şi podoabe şi veşminte de-mpărat ".
-"Şi-ai putut primi Cuvântul, tu, bogatule-Avraam ?"
-"De-ar fi fost al meu Pământul, totul, Doamne, Îţi dădeam".

Se rosteşte scurt sentinţa; vine-al doilea acuzat.
-"Tu de ce-ai respins credinţa ?" -"Eu eram bolnav în pat".
Şi din nourul de martori vine umil din norod ;
-"Cum te-aflai tu - spune Domnul - când Mi-ai fost întâiul rod ?"

-"Împărate, niciodată ceasu-acela n-oi uita,
mă aflam atunci pe cruce, tocmai lângă crucea Ta ".
Domnul judecă pe altul :-"Pentru ce-ai respins credinţa ?"
-"Doamne, pe la noi atuncea doar doi, trei, urmau Căinţa ".

La un semn apare-un martor cu păr alb, cu alb veșmânt :
-"Spune tu, cu tine-alături, câți credeau pe-ntreg Pământ ?"
-"Doamne, când vesteam potopul - spune martorul cu greu -
Nimeni nu urma credinţa, nimeni, Doamne, numai eu."

Şi-acum vine-o acuzată. -"Tu de ce nu M-ai primit ?"
-"N-aveam timp, aveam atâta de cusut, de îngrijit."
-"Tu, Tabita, pe câți oare îngrijeai, parcă vreo doi ?"
-"Ba pe mulţi", spun zeci de glasuri, "şi pe noi", "ba, şi pe noi."

Vine altă acuzată; -"Tu, o, Doamne, Preaslăvite,
Tu ştii tot, eram frumoasă şi învinsă de ispite."
-"Spune, strigă Salvatorul, tu , Maria din Magdal,
Cum erai ?" - "Eram frumoasă şi pluteam pe-al lumii val,

Sufletu-mi de şapte lanţuri era prins şi ferecat,
Dar eu am venit la Tine, Tu pe toate le-ai sfăr'mat."
-"Tu ?" Alt acuzat primeşte fiorelnica-ntrebare.
-"Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de-adunare."

Domnul face-un semn spre martori, juriul marelui examen,
Şi se vede-un car deodată şi din car coboară-un famen.
-"Tu, spre Templul Meu, de unde te porneai când te chemam ?"
-"Eu din Africa, Stăpâne, din Etiopia veneam."

Se rosteşte iar sentinţa. Este-adus alt acuzat:
-"Doamne, Tu chemai prostimea, eu eram un învățat."
Domnu-alege-acum un martor, unul singur e de-ajuns.
-"Luca, ce-ai fost tu în lume ?" -"Doctor", martoru-a răspuns.

Domnul judecă 'nainte. Vine-un prinţ de mare neam.
-" Tu de ce-ai respins credinţa ?" -"Eram rege, nu puteam."
Şi ca martor e-o femeie. -"Tu, Estera cea frumoasă,
Când riscai slujind credinţa, ce erai ?" -"Împărăteasă."

Acuzatul se retrage. Următorul la-ntrebare
E un avocat cu vază: -"Doamne, cer o amânare,
Vreau un avocat de seamă, dau oricât să fie-adus."
-"Prea târziu!" - răspunde Domnul - "pân-acum să ţi-l fi pus!"

- "Voi, copii", întreabă Domnul , "avocat v-aţi pus sau nu ?
Cine v-a fost avocatul ?" Şi răspunde norul: "Tu ! "
Domnul judecă-nainte. Vine-un tânăr acuzat:
-"Doamne, eu eram prea tânăr când din lume m-ai chemat."

-"Ieremie !" strigă Domnul, -"Eu", răspunde el umil,
-"Cum erai când ţi-am zis: vino!" ? -"Eram Doamne, un copil."
Şi în rând cu Ieremia vin din nourul cel sfânt
Iosif cel frumos şi tânăr de ispite neînfrânt,

Samuel, ce din pruncie Domnul l-a împrumutat,
Iosua, Caleb, ce-n ţara cea promisă au intrat,
David, cu o praştie în mână, un copil cu păr bălai,
Iosia, băiatul rege, credincios lui Adonai,

Daniel, şcolar de frunte ce-ntrecea orice haldeu,
Şi cei trei ce-au fost în flăcări lâng-un Fiu de Dumnezeu,
Vine dârz Botezătorul ce pe Domnul prevestea,
Vin copiii care-n Templu L-au primit cu "Osana!",

Vine-apostolul iubirii, tinerelul înţelept
Ce şi-a sprijinit la Cină tâmpla pe cerescul piept,
Vin cei tineri ca o rouă cu podoabe sfinte-n zori,
Vin cântând cântare nouă, şi din glas şi din viori.

Acuzatul pleacă fruntea şi se-ntoarce lăcrimând.
Domnul judecă-nainte. Suflete vin rând pe rând.
...
Şi-acum, tu, ce azi în ceruri încă n-ai apărător,
Crezi tu, că la judecată vei sta tot nepăsător ?
Nu uita, umblând în viaţă din păcat în alt păcat,
Că în ultima instanţă, nu exista avocat.

sursa: http://www.resursecrestine.ro/poezii/17943/judecata

Dragostea de fațadă este ... otravă!

Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!” Şi L-a sărutat mult. - Marcu 14:45.

   Mulți iubesc dar iubesc verbal, preferențial și nu cu toată inima. Iubirea de fațadă, iubirea lui Iuda față de Domnul Isus în noaptea când l-a vândut pe Mântuitorul pe 30 de arginți,  este o iubire demonică. Să ne amintim că Diavolul, Șarpele cel vechi, în Eden a sădit în mintea femeii impresia că el îi vrea binele, le vrea binele, că Dumnezeu nu vrea ca oamenilor să le fie mai bine. A lucrat cu o iubire de fațadă, cu fățărnicie. Și-a pus mănuși! 
  Dragostea de fațadă, dragostea celor mai mulți politicieni și preoți, intră în Biserica lui Hristos. Din cauza lăcomiei, a confortului, a luxului, a materialismului, a hedonismului etc. tot mai mulți pocăiți iubesc doar cu vorba, doar de fațadă, au o dragoste mincinoasă. Au ajuns să facă tot mai mulți ceea ce a spus Iacov 2: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să facă nimic! Azi mulți Îi declară dragoste lui Dumnezeu, Bisericii etc. ... sunt pline cântările de dragoste, iubire, flori, roz ... dar unde este dragostea, cea adevărată nu replicile?
 
      Unde este dragostea pe care a arătat-o SAMARITEANUL MILOS? 

Adevărul nu face mătănii!


    Isus tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.” - Marcu 14:61-62.
 
    Când Hristos a fost întrebat dacă este Fiul lui Dumnezeu el nu s-a intimidat de funcția celui care l-a întrebat, nu a fost intimidat nici de reputația lui! Adevărul nu se rușinează și nu se pleacă înaintea reputației, a funcției sau a omului! Adevărul este un ”fenomen” divin, el va triumfa! 
     Mulți azi ascund adevărul. Sunt pocăiti cărora le este rușine că sunt ai lui Hristos! Se ascund ba după o glumă, o schimbare a subiectului, un rimel, o știre etc. numai ca să nu vorbească despre Mântuitorul lumii! Adevărul nu se pleacă, el nu bate mătănii! Adevărul are demnitate, el strălucește, nu avem voie să-L ascundem!
    Pavel înaintea lui Agripa nu a negat că este creștin ci, dimpotrivă, a spus că dorește ca și el, împăratul, să devină creștin! Adevărul te ridică, te face superior, nu mândru, nu vanitos, nu îngâmfat, ci te pune pe poziția de unde vezi lucrurile care au valoare și  pe cele care nu au preț!  Adevărul îți deschide ochii și vezi că materia, funcțiile și oamenii nu sunt dumnezei și nu trebuie să te pleci înaintea lor! 
    Adevărul nu tace ”de teamă” că deranjează! Adevărul și Duhul Adevărului tocmai de asta au venit în  lume ca lumea să cunoască Adevărul, să se confrunte cu Adevărul și astfel să găsească drumul către libertate, mântuire și viață!
 
   Haideți să fim prietenii ADEVĂRULUI! 

miercuri, 26 noiembrie 2014

Respectăm funcţia sau omul?

vidu.ro
  Azi mi-am dat din nou seama că în România, se prea poate şi în alte părţi să fie la fel, mulţi respăctă funcţia unui om şi nu omul, pentru că este om!  Lucrul ăsta este grav. E ca şi cum ai vedea un cadavru îmbrăcat frumos şi un om în zdrenţe. Cei care văd valoare în funcţie îşi fac prieten ”cadavrul” pentru că are costum, cu toate că nu poate să le ofere nimic! Cei care văd valoare în om se apropie de cel în zdrenţe pentru că ştiu că haina nu contează ci omul în sine este important! 
  Ce este mai important omul sau cetatea? În 480 î.Hr. mai multe oraşe greceşti au fost evacuate, golite de oameni, din calea lui Xerxes! Nu zidurile erau importante ci oamenii! E adevărat că şi de ele ne folosim dar nu trebuie să punem accentul pe ele, să le punem deasupra oamenilor. Nu funcţia, nu materia, sunt importante ci omul! Omul este valoros pentru că este opera de artă a lui Dumnezeu! Nu mâncăm coaja oului şi nici ambalajul cutiei cu ciocolată! La fel să privim dincolo de haină, dincolo de funcție, deoarece mulți nu au avut ocazia, contextul nu le-a dat șansa, ca să obțină o funcție... că poate dacă ar fi obținut-o erau cu mult peste mulți care azi au doar funcții!
  Dacă auzi că la locul de muncă,  Biserică, acasă la tine, vine unul cu funcţie, un primar, deputat, medic eşti, pozezi, într-un fel! Dacă îți spune cineva că vine un măturător, un neica, plin de praf şi fără dinţi, eşti altul! De ce? Pentru că noi nu vedem valoarea acolo unde este, în om, noi vedem valoare în funcţie! Funcţia, ”obiectul” este pus azi deasupra omului! 

     Să vedem valoarea acolo unde a pus-o Dumnezeu!

”o Românie asasinată”

"De foarte multă vreme, în societatea noastră se discută despre marile scandaluri de corupție. Anchetele, care se succed cu repeziciune în ultimii ani, înfățișează un peisaj sumbru: o Românie înfricoșătoare, o țară parazitată de corupție. Trebuie să înțelegem, însă, că o Românie în care, politicieni și oameni de afaceri se unesc într-o alianță nocivă pentru a devasta bugetul public, este o Românie asasinată.
Nu trebuie să ne ferim de aceste imagini şi nici de acestă etichetă. Ele arată, de fapt, cum am ajuns ca societate, unde suntem și, mai ales, cât de urgentă este schimbarea. De fapt, aceasta este România anormală de care vrem să ne despărțim cât de curând și să construim împreună România noastră, România oamenilor normali.
Desigur, putem analiza cauzele, însă, nu e suficient pentru a înlătura efectele. Pentru aceasta este necesar un amplu proces de asanare morală a clasei politice şi de mult curaj şi intransigenţă din partea tuturor instituţiilor responsabile. Nu cred că e imposibil, e doar greu. Şi acesta este motivul pentru care cer cetăţenilor României, cer societăţii civile, profesioniştilor şi instituţiilor să se mobilizeze exemplar într-un efort de redefinire a respectului şi demnităţii şi de redevenire ca societate şi stat.
Corupția este, în acest moment, principalul dușman al competiției libere și al promovării care are la bază meritocrația, generând o amplă frustrare şi demobilizare a adevăraţilor profesionişti Corupția ne afectează traiul de zi cu zi, fiind maladia care stopează investițiile străine, dezvoltarea civică, inițiativa și inovația. Corupţia inhibă şi intimidează, generând centre de putere şi control paralele şi ilegale, incompatibile cu democraţia iar pe termen lung conduce la regres, segregare socială şi economică şi, cel mai grav, la o răsturnare endemică a valorilor .” ...

Integral aici:

Nu sunt multe așa cum par ...

sursa: www.lauraana.com
  Aparențele înșală! Nu întotdeauna, dar de foarte multe ori, ”poza” nu corespunde cu realitatea!

După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: „Ştiţi că după două zile va fi Paştile; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!”  Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa; şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare. Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”

  Când era Isus în Betania, în casa lui Simon, leprosul, s-a apropiat de El o femeie cu un vas de  alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: „Ce rost are risipa aceasta?  Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor.” Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine.   
Matei 26:1-10.


1. Nu întotdeauna cuibul sfințeniei este unde ar trebui să fie (v. 3-4).
   De la preoți ai avea așteptări mari. De la preoții cei mai de seamă ai avea așteptări uriașe. Nu cred că s-ar gândi cineva că preoții cei mai de seamă pot să fie teroriști. Dar aparențele, uneori, sau deseori, înșală! 
   La Fapte 23: 13-14 citim: 
  Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulţi de patruzeci.  Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel.
  Mai mulți iudei au pus la cale un plan ca să ucidă un om, un om nevinovat! Planul l-au spus preoților și ei, preoții, nu au spus: ”pui de năpârci, cum puteți să gândiți planuri demonice?” Nu! Preoții cei mai de seamă nu numai că au fost de acord dar s-au făcut și ei parte a planului! Mulți care par sfinți azi sunt plini de răutate!

2. Vindecarea trupească este mai puțin importantă decât cea a sufletului (v. 6-7)
   Simon era un om al cărui trup a fost vindecat! Și ce dacă? Avem de multe ori impresia că dacă cineva a fost videcat este un sfânt! NU! Se poate să fie și un sfânt dar se poate să nu fie! Cu toate că Dumnezeu a avut milă de Simon, el nu a învățat ce înseamnă mila! Hristos a izgonit lepra din trupul lui dar el nu a dat afară sentimentele de superioritate, de mândrie. Poate că ai avut parte de o vindecare în trup, sau poate că vrei să se te vindece Cel care poate să vindece, Dumnezeu! Să nu uiți că poți să ai parte de vindecarea bolilor tale și tu tot în IAD să ajungi dacă ești plin de mândrie, ură și superioritate, dacă nu cauți mai întâi vindecarea sufletului!

3. Cheltuirea pentru Domnul nu este risipă și e frumosul! (8-10).
  O sumă de bani pe care mulți nu o câștigă într-un an de zile cheltuită pentru Domnul înseamnă risipă? Să-ți rupi mașina doar pentru a ajunge acolo unde nu mai merge nimeni pentru a duce hrană sufletelor înfometate este pagubă? Risipă este să cheltuiești tot numai pentru tine și să nu vezi și nevoia orfanului și a văduvei! Irosire este atunci când stai și pierzi timpul pe o bancă într-o Casă de Rugăciune numărând becurile când ai putea să duci speranță și adevăr celor care nu mai au nicio nădejde! Ceea ce cheltuim pentru Dumnezeu nu este pierdut ci este VOALOARE!

      Nu sunt multe, și mulți, așa cum par!

marți, 25 noiembrie 2014

Cuvântul

ro.wikipedia
Ca-n basme-i a cuvântului putere:
El lumi aievea-ţi face din păreri,
Şi chip etern din umbra care piere,
Şi iarăşi azi din ziua cea de ieri.
El poate morţii din mormânt să-i cheme;
Sub vraja lui atotputernic eşti,
Străbaţi în orice loc şi-n orice vreme,
Şi mii de feluri de vieţi trăieşti.

Te-atinge doar, şi tu — o biată clipă
Ce tremură-ntre două veşnicii —
Priveşti de sus a lumilor risipă,
Şi toat-a lor zădărnicie-o ştii.
Aprinde-n inimi ură sau iubire,
De moarte, de viaţă-i dătător,
Şi neamuri poate-mpinge la pieire,
Cum poate-aduce mântuirea lor.

Voi, căror vi s-a dat solia sfântă
De preoţi ai acestei mari puteri,
Voi, în al căror suflet se frământă
Întunecate valuri de dureri,
Şi gânduri de-un întreg popor gândite,
Nu duceţi minunatul vostru dar
Ofrandă mâinilor nelegiuite,
Ci, ca pe sfânta masă din altar,
A-mpărtăşirii taină preacurată,
Aşa cuvântul să vi-l pregătiţi —
Ca mii de inimi la un fel să bată,
Şi miilor de veacuri să vorbiţi.


(de Alexandru Vlahuță)

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; ... - Proverbe 18:21. 

luni, 24 noiembrie 2014

La icoană

ro.wikipedia
Noaptea s-a lăsat pe vale, şi cătunu-i adormit.
În bordei sărac, la vatră, suflet trist şi chinuit,
Fără somn, tânăra mamă copilaşu-şi ţine-n poală,
Şi plângând îl netezeşte pe obrajii arşi de boală.
De cu sară mititelul încetase să mai ţipe:
Se ducea, văzând cu ochii, viaţa-i fărâmită-n clipe.
Peste ochii mari şi tulburi cad pleoapele-obosite,
Somnu-l biruie adoarme. Suflări repezi, ca gonite
De al morţii frig, din urmă, trec mai slabe, mai curmate…
Ea tresare; cum le-ascultă, şir de fulgeri îi străbate
Întunericul din suflet. Pe păreţi, în bezna rece,
Fâlfâind ca o aripă, para focului se trece.


Iat-o scoborând la vale, galbenă şi istovită,
Cu odorul strâns la sânu-i; cu privirea aţintită
Spre biserica cu sfânta, ea-şi sileşte-ncetu-i pas.
De trei nopţi şi două zile bate drum făr de popas;
Ş-ar fi ocolit pământul făr-a se simţi trudită:
Ea credea profund, orbeşte… Mare şi nenchipuită
E credinţa ce-ntr-un suflet înnoptat şi trist încape!
Nu se poate făcătoarea de minuni să nu mi-l scape,
Îşi zicea mereu în gându-i, inimă de piatră fie,
Şi-ncă s-ar zdrobi de milă. Toată jalea mea pustie
Mi-oi preface-o-n rugăciune la picioarele preasfintei;
Ş-în cucernică-nchinare, şi plângând sta-voi nainte-i,
Pân ce l-oi vedea din somnu-i ochii mari blând deschizându-şi,
Zâmbitor cătând spre mine, şi mânuţele tinzându-şi…
Cum să nu-nţeleagă sfânta glasul sfintei mele plângeri?
Eu atâta am pe lume, pe când ceru-i plin de îngeri!

Blândă, cu Isus în braţe, din argint, Fecioara cată
Cu iubire spre spăsita mamă, jos îngenuncheată:
Parc-ascultă şi-nţelege…


O, îndură-te, priveşte-l,
Şi din ochii tăi c-o rază de viaţă încălzeşte-l!
Căci tu ştii ce farmec dulce-i să-ţi lipeşti pruncul de piept,
Aţintit să-ţi steie-asupră-i, şi prin somn, ochiul deştept,
Şi cum inima-ţi tresare, c-un scâncit când el te cheamă
Să-l acoperi cu iubirea şi cu paza ta de mamă.
Vezi-l, tânjitor, cum doarme-n frumuseţea-i îngerească…
Cum putere-ar fără dânsul mama lui să mai trăiască?
Te îndură din văpaia vieţii tale dă-i viaţă,
Să-mi cuprindă iar grumazul cu micuţele lui braţe.
Ca şi mine strângi la pieptu-ţi lumea-ntreagă-n fiul tău…
O, de-ai şti cu ce-ntuneric copere sufletul meu
Ochiu-i stins şi ce pustie mi-ar fi viaţa fără dânsul,
N-ai putea să stai, o clipă, rece, ascultându-mi plânsul!…


Dar deodată-şi rupse vorba limba-i amuţise-n gură,
Spre copil şi-ntoarce iute lacoma-i căutătură…
Era mort. Înmărmurită, stătu drept, cu pruncu-n braţe,
Cu ochi groaznic de mânie ea privi icoana-n faţă…
Cum? Tu n-ai simţit, preasfânto, milă de cumplita-mi jale?
Eu, sărmana, plâng, cerşindu-ţi raza îndurării tale,
Şi tu, rece şi cu pumnii încleştaţi, mi-l dai vederii?…

Astfel înţelege cerul lacrima, limba durerii?
S-a sfârşit orice nădejde!… Şi privirea ta de lemn
Aţintită stete-asupra-mi, fără ca să-mi dea un semn
C-a mea rugă-i ascultată şi durerea mea-i crezută!…

Ia-ţi şi lutul… Ca şi dânsul împietrită eşti şi mută!…
Şi c-un hohot lung cadavrul îl aruncă-n faţa sfintei,
Care, huruind greoaie, la pământ căzu-nainte-i.
Şi durerea i se sparse-n neagră deznădăjduire,
De mânie-i scapăr’ ochii ea strigă în aiurire:
O, desigur, n-ai fost mamă, şi de porţi un prunc la sân,
E-o minciună!… Ce smintită-s unei scânduri să mă-nchin!
Şi izbind icoana-n faţă cu piciorul, e-o minciună!
Mai răcni-ntr-un râs sălbatic, şi porni… Era nebună.


(de Alexandru Vlahuță)

P. S. Sublinierile îmi aparțin

P. S. 2. În această poezie îl putem vedea pe ”creștinul” de azi care dacă nu se roagă Cui trebuie și cum trebuie se roagă ...degeaba!

Stafidele - mai mult decât un medicament!

foodart.ro
Stafidele au efecte pozitive nu doar în problemele de natură gastrointestinală sau în constipaţie. Să descoperim 10 motive pentru care este bine să introducem stafidele cât mai des în regimul alimentar:
1. Bune pentru digestie
Stafidele consumate zilnic sunt un adevărat “pansament” pentru stomac, deoarece acestea conţin o cantitate mare de fibre şi ajută la reglarea tranzitului intestinal. Prin urmare, stafidele au uşor efect laxativ şi previn constipaţia, dar ajută şi la eliminarea mai rapidă a toxinelor din corp.
2. Reduc aciditatea
Stafidele sunt resurse importante de potasiu şi magneziu, elemente care ajută la reducerea acidităţii gastrice şi a eliminării toxinelor din orgasnism, prevenindu-se astfel riscul de boli precum artrita, guta, pietrele la rinichi sau bolile cardiace.
3. Ameliorează simptomele anemiei 
Conţinutul bogat de fier şi complexul de vitamina B pe care îl conţin stafidele ajută la ameliorarea anemiei, iar cuprul stimulează producerea de celule roşii din sânge, celule cu rol extrem de important, şi anume cel de a transporta oxigenul către ţesuturi. 


  P. S.  La un preț bun puteți cumpăra stafide de la Kaufland. 500  gr. sunt în jur de 6 lei!

Amăgire ...

”Unii spun că e o mare onoare și o realizare de marcă să scrii o carte acceptabilă atât pentru lume cât și pentru Biserică. Ceva nu se leagă aici. Nu pot găsi nicăieri în Scriptură, sau măcar în istoria Bisericii în care s-ar sugera ideea de compatibilitate între lume și Biserică.  Gusturile Bisericii ar trebui să fie infinit mai înalte și mai mărețe decât ale lumii. Ceea ce satisfce Biserica n-ar trebui să satisfacă deloc lumea. ... Multe Biserici Evanghelice sunt mai aproape de lume decât de standardele Noului Testament, în aproape orice privință.”

      A. W. Tozer, Pericolele unei credințe superficiale,  Kerigma, Oradea, 2013.  p. 25.

Covrigul și cerșetorul, slujitorul și adunarea!

printreranduri.eu
  Sunt situații când nu facem binele cu toată inima. Uneori ”ajutăm” numai din cauza stăruinței supărătoare a celui care ne cere ajutorul. Spre exemplu, unui cerșetor poate că nu-i dai tot timpul cu toată inima un ajutor, un banal covrig. Dar cu toate că dorința ta nu este de-a face bine ci de-a scăpa de cel care prin insistențele  lui te cam incomodează el nu recepționează și lipsa ta de dragoste, răceala ta, când primește milă, ci înfometatul se bucură de ceea ce a primit, de un covrig care face 1 leu, ca de o masă bogată.
  O cântare la Casa de Rugăciune este de multe ori ca și un covrig dat din silă. Chiar dacă tu cel care slujești, la cor, sau singur, nu o faci cu toată inima ci doar că trebuie, cel care aude se bucură de slujirea ta ca și un însetat de o cană plină cu apă rece! Pentru tine poate că a devenit o banalitate să cânți, să reciți, să dai un îndemn. Poate, poate că ești ca unul care de bine ce îi este stă cu frigiderul plin și nu știe ce să mai mănânce, nu mai are poftă de nimic și nu realizează că există mulți înfometați care  mușcă cu poftă cu gura lor fără dinți și dintr-o bucată de pâine tare ca fonta!
  Măcar că nu mai slujești din toată inima ca răspuns la dragostea lui Dumnzeu pentru tine, măcar ieși și slujește datorită înfometatului din Casa lui Dumnezeu care se bucură chiar și de slujirea ta ”chinuită”! Poate că te-a cuprins plictiseala să-L slujești pe Cel care zilnic îți dă sănătate, se îngrijește să nu-ți pierzi mințile, veghează să ai un loc de muncă și te umple cu binecuvântări! Poate că ți s-a urât să te mai dedici Celui care a murit ca tu să nu ajungi în IAD ci ca să fii cu El o veșnicie și să-I adori frumusetea și strălucirea! Dacă nu slujești pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru a slăvi NUMELE LUI, măcar cântă, recită, pregătește un mesaj, pentru  înfometații care se bucură de orice ”fărâmitură”,  de orice ”rest”, ca și cum ar avea parte de o masă plină cu de toate!
  
    Slujește! Slujește că într-o zi o să regreți profund că nu ai slujit!

sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Iosif Țon: Catedrala Mântuirii Neamului. Cum încurajează Biserica Ortodoxă corupţia în poporul român

rezistenta.net
  La Bucureşti se construieşte o catedrală imensă, pe care Biserica Ortodoxă o numeşte „Catedrala Mântuirii Neamului“. Prin însuşi titlul acesta, Biserica Ortodoxă promite poporului român „mântuirea“. Ceea ce promite Biserica Ortodoxă este că în această catedrală ierarhii ortodocşi vor face slujbe, liturghii, acţiuni pline de „taine“, prin care vor „mântui“ poporul român.
Nimeni nu pare să aibă curiozitatea să întrebe: Ce promisiune este aceasta? Ce substanţă are ea? Cât adevăr conţine ea? Se solicită poporului român să doneze pentru această construcţie.

...

De aici vine şi ideea să se construiască o catedrală centrală în care ierarhii Bisericii Ortodoxe, prin slujbe grandioase, să transmită mântuirea către tot neamul românesc.
Să fim atenţi şi să înţelegem care este ideea de bază: indiferent cum trăieşte poporul, indiferent în câte păcate se complace, atâta vreme cât ierarhii Bisericii Ortodoxe cântă liturghiile, ei procură românilor iertarea de păcate şi-i dau neamului românesc mântuirea.
Un om politic, cunoscut pentru viaţa lui păcătoasă, a spus recent: „Dacă mă spovedesc şi mă cuminec, totul este în regulă“.
 

vineri, 21 noiembrie 2014

Mai bun și mult mai ieftin ca și carnea - NĂUTUL!

goodfood.ro
  Năutul este o sursă excelentă de fibre, vitaminele B6 şi B9, acid folic, mangan, proteine şi minerale precum fier, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, cupru şi zinc. Extrem de gustos şi cu un conţinut bogat de proteine, năutul poate înlocui cu succes carnea.

 Studiile efectuate în Statele Unite arată că o dietă bogată în năut poate preveni bolile de inimă. Prin conţinutul bogat de fibre, consumul de năut scade nivelul colesterolului „rău” din sânge, care duce la apariţia bolilor cardiovasculare.
 Cura cu năut este ideală pentru persoanele care suferă de diabet, deoarece previne creşterea rapidă a nivelului de zahăr în sânge imediat după masă.
 Boabele de năut se pot consuma fie ca atare, fie în salate. În cazul în care nu sunt deja preparate, boabele de năut trebuie lăsate în apă, să se înmoaie, timp de aproximativ 12 ore. Apoi se scurg şi se usucă bine înainte de a le pregăti, la foc mic.
  Cele mai cunoscute preparate culinare pe bază de năut sunt cele arabe: humus sau falafel (piure de năut prăjit). În diferite colţuri ale lumii, făina de năut se foloseşte pentru produse de panificaţie: în Italia, se obţin din ea aşa-numitele panelli, la Marsilia – panisse, în India – Besan Puda, în timp ce în Iran şi Afganistan făina de năut este folosită la prepararea biscuiţilor.
  Previne cancerul de colon
 
Năutul este ideal pentru îmbunătăţirea digestiei, ajută intestinele să-şi mărească volumul, prevenind în acest fel constipaţia şi apariţia altor afecţiuni mai grave, precum cancerul de colon.
Fierul din compoziţia năutului oferă organismului energia de care are nevoie, iar magneziul ajută la producerea unor enzime cu efect antioxidant, care încetineşte procesul de îmbătrânire. 
   Combate anemia
  Vitaminele din gama B, fierul şi acidul folic care se regăsesc în componenţa năutului sunt deosebit de bune pentru tratarea formelor uşoare şi moderate de anemie, dar şi pentru prevenirea acesteia.
  Distruge paraziţii intestinali
 
Decoctul de năut, preparat din trei linguriţe cu năut boabe, care se fierb timp de zece minute în 300 de ml de apă, este un remediu-minune pentru combaterea paraziţilor intestinali de orice natură. Tratamentul cu două căni cu decoct pe zi trebuie urmat timp de o săptămână.
  Îmbunătăţeşte somnul
 
Vitamina B6, ce se găseşte din plin în compoziţia năutului, este importantă pentru producţia de serotonină, necesară pentru un somn odihnitor. Îl puteţi consuma fiert, alături de alte legume, înainte de culcare. Pentru un somn bun puteţi mânca şi humus, care este pregătit din năut fiert.
  Scade pofta de mâncare
 
Fiind un aliment cu un procent mic de grăsimi şi un conţinut bogat de fibre, năutul este recomandat persoanelor care doresc să-şi ţină sub control greutatea, dar şi celor care doresc să slăbească.
100 de grame de năut fiert are foarte puţine calorii, 163, mai puţine decât 100 de grame de piept de pui gătit fără piele. Năutul este foarte săţios şi scade pofta de mâncare, iar o ceaşcă de năut asigură 50% din necesarul zilnic de fibre. Este ideal şi pentru vegetarieni, deoarece înlocuieşte cu succes carnea.


P. S. Năutul este mai ieftin ca și carnea. Chiftelele de năut sunt o minute culinară. În București la Obor kg de nătut este cel mai ieftin - 8 lei kg. Un kg de năut ajunge pentru circa 70-80 de chiftele. Îmi place și carnea ... dar caut să o mănânc cât mai rar.

Te taie pe mațe cuvintele aspre?

caroldurand.blogspot.com
   Poate că mulți îi numiți pe cei care sunt categorici, pe cei care au un vocabular în care sunt și cuvinte aspre, înguști, conservatori, înapoiați etc. Este tot mai rar să întâlnești pe unul care să-ți spună adevărul în față! Azi parcă toți ne ”codim”, ne-a cuprins ”mama rușinii”. Unde sunt pocăiții fără costumul de diplomat în dulapul lor? Am impresia că am ajuns niște ”pocăiți”, mă scuzați, creștini de cristal! Toți trebuie să umble cu noi ca și cum noi am fi însăși Elisabeta a II-a. Oare am ajuns la nivelul spiritual la care nu mai este păcat în adunări, societate, Biserică, păcat care trebuie condamnat?

  Hristos Domnul a tunat și a fulgerat împotriva păcatului și a păcătoșilor care nu doreau să se pocăiască. Citiți cuvintele acestea din Matei capitolul 23:

- ”Vai de voi,   făţarnici, voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor, vai de voi,  făţarnici, voi mâncaţi casele văduvelor, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi, vai de voi,  făţarnici,  faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă, vai de voi, povăţuitori orbi, nebuni şi orbi, nebuni şi orbi, vai de voi,   făţarnici,    povăţuitori orbi,  strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila, vai de voi, fariseu orb, vai de voi,  voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege, șerpi, pui de năpârci!”

  Oameni buni, sunt rari slujitorii lui Dumnezeu azi. Slujitorii autentici. Oamenii care condamnă păcatul. Oamenii care simt gravitatea păcatului și pe care-i doare că păcatul intră în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Să fim ca El.  Sfântul NU MINTE! În iad vor ajunge și mincinoșii... cei care te văd că nu mergi bine și te lasă în păcatul tău, cei care îți spun ”pace, pace” fără să-ți spună și că ai lucruri de corectat, că ai păcătuit și că trebuie să te pocăiești, ei ajung în iad dacă nu se pocăiesc ... mincinoși sunt și cei care știu că trebuie să cheme poporul la pocăință, la lepădarea de lume, de duhul lumii, de gunoaiele lumii, și NU fac această chemară, predică NUMAI DRAGOSTEA, halal dragoste este dragostea care nu spune adevărul! 

  Este vremea să fim tot mai categorici pentru că păcatul lovește. Păcatul nu cruță. Diavolul nu o lasă mai moale ... dimpotrivă, el știe că mai are puțină vreme și acum caută să ne amorțească, să ne distrugă anticorpii, să otrăvească străjerii, să închidă gurile apostolilor! 

  Azi, cât încă se mai zice azi, să predicăm POCĂINȚA! Ruperea de lume și alipirea de Dumnezeu!
         

Musca la arat

sursa: atelieruldeprint.ro
De la arat un plug
Venea încet spre casa
Si, la un bou pe jug,
O musca se-asezase.
Iar ei, spre-ntâmpinare,
O alta musca-n zbor
Îi face întrebare:
— De unde, draga sor’?
— Si mai întrebi de unde!
Ei musca îi raspunde
C-un aer suparat.

Au nu pricepi ce facem?
Nu vezi ca noi ne-ntoarcem
Din câmp, de la arat!

Spre lauda deșartă
Mulți zic: noi am lucrat,
Când ei lucrează-n faptă,
Ca musca la arat.


de Alecu Donici

   P. S. Guvernele României din 1990 până azi sunt MUSCA ... sau nici măcar! Muncitorul român, din diaspora și din țară, micul întreprinzător, țăranul, administratorul ... și în mod special Dumnezeu care mai dă vreme prielnică pentru agricultură - au contribuția principală, duc greul, transpiră și țara încă merge, cam agale, dar înaintează ... Guvernele sunt cu lauda! O ... măcar de a fi numai cu lauda ca MUSCA și nu ar băga bețe în roatele ”carului”!

joi, 20 noiembrie 2014

Prima ta clipa dupa moarte ...

Lutzer ne ofera o sinteza inteligenta a unei imagini din viata de dupa viata, descrisa de Isus, cu precizia si logica unui avocat ce-si argumenteaza cazul si cu sensibilitatea inimii unui pastor fata de enoriasii sai. El ofera raspunsuri la cateva intrebari precum:
  • Este moartea ceva de speriat?
  • Cum va fi cerul?
  • Vor merge toti oamenii in cer, indiferent de calea pe care au ales-o?
  • Este iadul real? Si daca este, ce fel de Dumnezeu ar trimite oamenii acolo?
Pentru comenzi click aici!  La prețul de 11,25 lei  - reducere 25%!

miercuri, 19 noiembrie 2014

Curmalele ... ”dulciuri” împotriva anemiei (fructe bogate în fier)!

   Fibrele alimentare din curmale, ajuta la deplasarea cu usurinta a reziduurilor  prin colon si ajuta la prevenirea colesterolului rau (LDL). Continutul de fier, o componenta a hemoglobinei in celulele rosii din sange, determina echilibrul de oxigen in sange. Potasiu, un electrolit, ajuta la controlul ritmului cardiac si a tensiunii arteriale. Vitaminele B continute in curmale si carotenolidele cum ar fi luteina, zeaxantina, sunt absorbite in retina, pentru a mentine functiile optime de lumina, de filtrare, si protejeaza impotriva degenerescentei maculare.
Curmalele contin vitaminele A si K. Vitamina A protejeaza ochii, mentine pielea si chiar protejeaza plamanii si gura de a dezvolta cancer. Taninele, care sunt flavonoide, precum si antioxidantii polifenolici , lupta impotriva infectiilor si inflamatiilor, si ajuta la prevenirea sangerarii excesive (anti-hemoragice). Vitamina K este un coagulant de sange, care, de asemenea, ajuta la metabolizarea oasele tale.
Cupru, magneziu, mangan, vitamina B6 (piridoxina), niacina, acid pantotenic, riboflavina, sunt de asemenea prezente in curmale.


P. S. Cele mai ieftine curmale le-am găsit la Penny. Sunt la 2.99 lei, 200 grame, fără sâmburi!


Cina (Mai valoros puținul celui cinstit decât bogăția celor lacomi și corupți)

În frig şi noroi
Trec hoţii-n convoi, câte doi,
Cu lanţuri târâş de picioare,
Muncindu-se parcă-n mocirli de sudoare.
Fiertura e gata.
E seară. E ploaie.
O lingură grea, cât lopata,
Dă ciorba din doua hârdaie.
Câţiva au ucis,
Câţiva ispăşesc ori un furt, ori un vis.
Totuna-i ce faci:
Sau culci pe bogaţi, sau scoli pe săraci.
Livizi ca strigoii şi şui,
Strâmbaţi de la umeri, din şold şi picior
În blidul fierbinte, cu aburi gălbui.
Îşi duc parcă sângele lor.

( de Tudor Arghezi)

Ești MIC chiar dacă te vezi MARE!

www.itinthed.com
 Când ești mic chiar dacă te vezi mare? Atunci când: 

1.  După tine miroase a mândrie, aroganță, superioritate. (v. 3-4 )
2.  Anturajul tău este format din oameni ”mari”, nu din ”copii”. (v. 5)
3.  Cei care iau contact cu tine primesc imboldul de-a păcătui! (v. 6)
4.  Uiți că Dumnezeu URĂȘTE PĂCATUL! (v. 7)
5. Ești tolerant cu  mizeria, nelegiuirea (v. 8-9). 


În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?” Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor  şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.  Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine.  Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării.  Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire!  Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic. Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii şi să fii aruncat în focul gheenei.” - Matei 18:1-9.  

marți, 18 noiembrie 2014

Lupta împotriva homosexualilor, și nu doar ... - Gabriele Kuby

Între 3 şi 6 noiembrie 2014, sociologul german Gabriele Kuby a venit în România pentru a-şi promova carte proaspăt lansată, Revoluţia sexuală globală: Distrugerea libertăţi în numele libertăţii ...

Pentru majoritatea oamenilor este un şoc, deoarece prezintă întregul tablou al revoluţiei sexuale globale care are loc la ora actuală. Majoritatea oamenilor văd că nu mai avem valori stabile, că nu mai avem familii stabile, că homosexualitatea este prezentă pretutindeni, dar nu văd ce se ascunde în spatele acestor lucruri. În cartea mea sper că am reuşit să ofer o imagine completă a revoluţiei sexuale globale. Aceasta se ascunde în spatele conceptului de gen, despre care majoritatea oamenilor nu ştiu ce este. În conceptul de gen se ascunde sămânţa de-reglementării tuturor standardelor sexuale. Aceasta se întâmplă în toate ţările occidentale şi se extinde în toată lumea.

Am 18 pagini de surse care argumentează ceea ce spun. Sunt conştientă că scriu împotriva curentului. Mă aflu acum aici, într-o ţară care până în 1989 a fost sub dictatură comunistă, deci voi ştiţi mai multe decât mine despre rezistenţă, despre propaganda oficială, despre a impune lucruri societăţii.
Puteţi face o comparaţie între felul în care comunismul a afectat familia şi felul în care o afectează feminismul anti-familie şi ideologia de gen? Vorbiţi-ne puţin, vă rugăm, despre noul totalitarism, care promite, cum au făcut toate regimurile totalitare, fericirea şi libertatea.

luni, 17 noiembrie 2014

Omule, tu ce ești? Cine ești? Unde ești?

en.wikipedia.org
 ”Orice concepție greșită despre Dumnezeu ne va duce invariabil la o concepție greșită despre noi înșine. Ne putem cunoaște pe noi înșine doar în măsura în care Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă teologia noastră e falsă, și antropologia noastră va fi falsă. Dacă ne înșelăm cu privire la Dumnezeu, nu vom ști niciodată cine, ce și de ce suntem unde suntem. ...
  Până nu-L primești pe Dumnezeu, până nu Îl înțelegi și-L lași să fie ceea ce pretinde că este; până nu crezi despre tine ce spune Dumnezeu despre tine, crezi o doctrină falsă. ...
  Trebuie să crezi despre tine ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Să crezi că ești chiar așa de rău cât spune Dumnezeu că ești. Crede că ești chiar atât de depărtat de El cât spune Dumnezeu că ești. Apoi crede în Hristos, crede că poți să te apropii de El atât cât spune El că poți și acceptă ceea ce spune El ca fiind adevărat”.

A. W. Tozer, Pericolele unei credințe superficiale,  Kerigma, Oradea 2013, p. 35,36.

  

Dumnezeu este dumnezeu sau Dumnezeu?

en.wikipedia.org
   ”Ar fi o calamitate, o tragedie pentru sufletul uman să te rogi și să predici o viață întreagă despre un dumnezeu care nu e adevărat, ci un agregat de idei din filozofie, psihologie și alte religii și superstiții. Dumnezeu este ceea ce este și noi am face bine să învățăm cine este Dumnezeu și apoi să ne conformăm învățătura acelui adevăr. Dacă îndepărtăm oricare din atributele lui Dumnezeu, șubrezim conceptul despre Dumnezeu. 
   Unii creștini au luat din natura lui Dumnezeu toată exercitarea dreptății, judecata și ura față de păcat și le-a mai rămas decât un Dumnezeu moale. Alții au luat decât decât dragostea și harul și nu le-a mai rămas decât un dumnezeu al judecății. ...
   Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dreptății, al harului și al milei”.


 A. W. Tozer, Pericolele unei credințe superficiale,  Kerigma, Oradea 2013, p. 35.

joi, 13 noiembrie 2014

Doamne cât mă doare lutul!

Doamne cât mă doare lutul
Când o iarnă îl îngheață !
Mă 'nfioară Absolutul
Care suflă-n el viață.

De n-ar bate măcar vântul
Și n-ar curge nori de ceață;
Doamne cât mă doare lutul
Când o iarnă îl îngheață !

De m-ar încălzi pământul,
N-ar mai fi o dimineață
A speranței: Legământul !
Care sfarmă orice gheață.

(Onofrei Ștefan)

Botezul cu Duhul Sfânt face diferența

Botezul cu Duhul Sfânt:

 1. Este o experiență DIVINĂ (de la Dumnezeu)!

Botezul cu Duhul Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu! 
a. Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise! - Fapte 2:15-17.

b.    După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă.  Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă.  N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat inimile prin credinţă.  - Fapte 15:7-9. 

c.  El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,  pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; - Tit 3:5-6. 

Toți cei care neagă sau combat botezul cu Duhul Sfânt fac lucrarea Diavolului, ei se ridică împotriva lui Dumnezeu și a lucrării Sale! 
 
2. Este o experiență a COPIILOR LUI DUMNEZEU!

De botezul cu Duhul Sfânt au parte cei care sunt născuți din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu!
a. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”  - Luca 11:13. 

b. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.- Fapte 8:15-16.

c. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”  El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” - Fapte 1:6-8. 

  Înțelegem că Duhul Sfânt, botezul Duhului Sfânt, este pentru copiii lui Dumnezeu. Toți cei care Îl primesc sunt copiii lui Dumnezeu dar nu toți copiii lui Dumnezeu îl cer și asta este grav. 
 
3. Este o lucrare  așezată sub PORUNCĂ!

Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență așezată sub o poruncă! 
a.  Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” - Fapte 1:4-5. 

Fiincă este o lucrare PORUNCITĂ ucenicii nu luat-o în serios! Azi câți mai străuiesc după Duhul Sfânt?
b.  Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.- Fapte 8:15-16.

c. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” Fapte 19:1-2. 

Primii creștini, ucenicii, creștinii din Samaria, cei din Efes etc., nu au neglijat porunca. Dacă Hristos a spus că au nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru ca să fie martori, asta nu înseamnă numai lucrarea de misiune, ei au stăruit, s-au rugat până când au primit botezul Duhului Sfânt.  
 
 4. Este o experiență IDENTIFICABILĂ!

 Cum putem să ne dăm seama că cineva a primit Duhul Sfânt?
a. Petru când a explicat că el a predicat Evanghelia și neamurilor pentru că așa a vrut Dumnezeu a adus ca argument pentru a susține că și neamurile au dreptul să fie mântuite faptul că și neamurilor, lui Corneliu și celor din casa lui,  Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și lor, apostolilor în Fapte 2. De unde știa Petru că neamurile au primit Duhul Sfânt?

După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat inimile prin credinţă. - Fapte 15:7-9. 

b.  Dumnezeu a mărturisit pentru Corneliu și apropiații lui și le-a dat Duhul Sfânt ca apostolilor. Această mărturisire a lui Dumnezeu pentru oameni este o lucrare supranaturală, este o lucrare deosebită - este vorbirea în alte limbi, o vorbire de la Duhul Sfânt! 

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. - Fapte 2:4. 

 Semnul lăsat de Dumnezeu că cineva a primit Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. 

5. Este o experiență care de care au parte copiii lui Dumnezeu care cer botezul cu ardoare!

a. ”Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” - Luca 11:13. 
b.  ”Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.” - Fapte 8:15-16. 
  c. ”Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau. Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.” - Fapte 19: 5-7. 

Duhul Sfânt este primit de credincioșii care-L cer cu ardoare, care însetează după Duhul Sfânt. Și ar trebui să însetăm căci viața trăită prin Duhul este planul lui Dumnezeu. Hristos s-a înălțat la Tatăl ca să trimită de acolo făgăduința Tatălui, botezul cu Duhul Sfânt. Lucrarea lui Hristos continuă și astăzi. Este pentru toți cei pe care Dumnezeu i-a chemat indiferent de numărul lor: Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” - Fapte 2:38-39. 

  Fără lucrarea Duhului Sfânt, inclusiv botezul Duhului Sfânt, predicăm o evanghelie, o minciună, nicidecum Evanghelia!