sâmbătă, 13 ianuarie 2024

Plagiatul și furtul intelectual trebuiesc pedepsite - Peter Costea


Presa ne informează că dna Ramona Lile din Arad a obținut al patrulea mandat de rector al Universității „Aurel Vlaicu”. Se insistă că dna Lile a plagiat dizertația de doctorat. Litigiul dnei Lile cu autoritățile pentru a-și menține postul (dar și salariul de 9.000 de euro pe lună, continuă de ani de zile. Avocații ambelor părți își istovesc clienții și le risipesc resursele financiare în folosul propriu.

Victima în acest conflict este adevărul, integritatea și moralitatea. Plagiatorii nu își au locul printre noi. Trebuie supuși criticilor

Citiți integral aici: luni, 1 ianuarie 2024

Un strigăt de durere din inimă pentru cei care șchiopătează în zilele din urmă rostit de pastorul Cristian Ionescu - poate aude și renumitul BISHOP TIM HILL

 

De la 2.02.00 înainte sunt și căderi pe spate, manifestări care nu au ce căuta pe la noi. Nu știu cum se face că în România nu a căzut nimeni pe spate... 

Îmi pare rău că nu a învățat pocăința când a fost în România. Se pare că vin la noi doar ca să ne abată de la Cuvânt. 

CE SĂ FACEM? Noi ce să facem în 2024?
1. Să citim zilnic cu sete Cuvântul lui Dumnezeu aducător de mântuire, har și credință. 

2. Să ne rugăm în fiecare zi pentru ca să nu cădem în ispită și să biruim orice duh de amăgire și de înșelăciune. 

3. Să facem fapte vrednice de calea credinței fiindcă cine crede în Domnul Isus și rămâne în El trebuie, este obligatoriu,  să trăiască și el cum a trăit Domnul Isus Hristos. Învățătura Domnului, trăirea, nu exclude mântuirea prin credință, dimpotrivă!

4. Să căutăm zilnic părtășia cu sfinții. Este vremea marilor rătăciri a zilelor din urmă. Nu orice adunare este plăcută Domnului. Căutați locurile unde se trăiește pocăința după Cuvânt iar închinarea nu este inspirată de duhul lumii ci de Duhul Sfânt în acord cu Biblia! 

5. Să avem câte un altar zilnic cu toți membrii familiei. Credința a început în case, în case s-a dezvoltat cel mai mult și cel mai curat și tot în case trebuie fie prezentă zi de zi. 

6. Să iubim ocara când suntem ocărâți pentru că îl iubim pe Domnul Isus și poruncile Sale, învățăturile Sale. Este slava pe care o primim aici jos să fim înjosiți ca Domnul nostru pentru neprihănire. 

7. Să înfruntăm pe potrivnici cu îndrăzneală. Potrivnicii în neputința lor îi numesc legaliști pe cai care cred în Domnul și trăiesc Cuvântul Sfânt. Domnul Isus ne-a spus nu doar să botezăm ci și să-i învățăm pe cei botezați ca să trăiască Învățăturile Domnului. Oricine se ridică peste Sfânta Scriptură este un potrivnic, trebuie înfruntat.  Azi potrivnicii numesc podoabele care sunt interzise de Dumnezeu ca să fie purtate, accesorii. Pentru a-i conduce pe oameni în confuzie au nuanțat un termen tocmai ca să conducă poporul la neascultare de Dumnezeu. E doar un exemplu. 

8. Să mijlocim pentru țară. 

9. Să avem durere în inimă pentru cei lumești care se duc după duhurile amăgitoare și învățăturile dracilor abătuți de fățărnicia oamenilor și să mijlocim pentru ei. 

10. Să vestim Evanghelia completă. Credința în Domnul Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Pocăința. Botezul în apă în urma credinței și a pocăinței. Plinătatea Duhului Sfânt ca a doua sfințire ca să putem să fim martori ai Domnului prin trăire și mărturisire. Trăirea în sfințire - împlinirea Cuvântului Domnului Isus Hristos, a Bibliei,   ca să nu ni se împietrească inimile prin înșelăciunea păcatului. 

11. Să mijlocim pentru cei care sunt factori de influență ca să răspândească lumina lui Dumnezeu nu întunericul numit lumină, nu calea lumii numită pe nedrept libertate în Hristos. Hristos ne dă libertatea să fim prin credința în El eliberați de sub jugul lui Satana, liberi să facem voia lui Dumnezeu. 

12. Să stăruim după plinătatea Duhului Sfânt până când Dumnezeu va mărturisi pentru noi!

Un an plin de har și de putere!

Spurcăciunea lumii dărâmată!
Iosif - model de trăire în sfințire într-un context în care putea să trăiască în păcat. Nu doar în casa lui Potifar și-a păstrat sfințenia și nu a păcătuit împotriva lui Dumnezeu ci și în anii grei de închisoare unde mediul, contextul îl ispitea să adopte comportamentul pușcăriașilor. Iosif a rămas sfânt în casa lui Potifar, în valea lungă a plângerii din închisoare și la palatul lui Faraon când a avut autoritate să se răzbune. 

Moise - slujitorul care a acceptat să sufere ocara Domnului Isus Hristos, batjocura unui popor lumesc care-l ocăra pentru că împlinea planul lui Dumnezeu. Nu a renunțat la slujire deși i-a fost extrem de greu. Moise nu doar că nu a renunțat la slujire 40 de ani, nu a renunțat nici la Legea Domnului. Moise nu a făcut compromis când Aaron a adus închinarea lumească în popor, nu a făcut compromis când Core, Datan și Abiram au vrut să schimbe rânduielile și să dărâme gardul....  Moise a suferit ocara care nu îi era destinată lui ci lui Dumnezeu fiindcă orice păcat este împotriva Domnului. Cine trăiește în sfințire și îndeamnă poporul la sfințire este ocărât chiar de cei care vând despre ei o imagine de slujitori. Când este ocărât orice sfânt fiindcă trăiește în voia lui Dumnezeu, fiindcă îndeamnă la pocăință, la ținerea credinței dată sfinților, acea ocară este o ocară îndreptată direct împotriva lui Dumnezeu. Când ți-o asumi, fiindcă îți asumi valorile lui Dumnezeu și slujirea Domnului,  ești în planul lui Dumnezeu chiar dacă suferi. Moise a știut că urma ocara din partea poporului pentru el. Moise s-a supus dreptului Judecător și nu a dat înapoi. A respins luxul Egiptului ca și cum ar fi fost cea mai mare mizerie și a iubit prigoana, ocara și disprețul, fiindcă erau pentru Dumnezeu și planul Său!

Enoh - neobositul care 300 de ani, zi de zi, a umblat cu Dumnezeu. 300 de ani a umblat Enoh cu Domnul. Unii se obosesc câteva ore pe săptămână. Nici la rugăciune nu stau în genunchi sau în picioare ... obosiții. Se roagă stând jos... Ehon a umblat 300 de ani și nu s-a plictisit deloc, nu a obosit nici un strop. În cei 300 de ani și-a lipit total inima de Domnul. Azi, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cei care nu umblă deloc cu Dumnezeu, cei care nu știu cine este Domnul au intrat în Biserică. Fiindcă ei se plictisesc de harul lui Dumnezeu, fiindcă ei sunt în altă lume, în altă dimensiune au nevoie de mediul lor lumesc și în casa de rugăciune, au nevoie de ceva care să le ofere senzații pentru firea lor. În lume au avut discotecă, distracție, chef, banchete. În lume au avut filme, acool, hormoni. Aceștia când intră în Biserică, fiindcă sunt din lume dar au intrat în casa de rugăciune, au nevoie, ca să se simtă bine, de mediul din lume, de solul în care ei sunt sădiți.  Așa că au adus duhul lumii în casa de rugăciune: discotecă, lumini, femei sumar îmbrăcate, filme „creștine”, cercei, lanțuri, botox ... și toate spurcăciunile. Se consideră sfinți, se consideră lumină dar sunt întinați, întuneric. Pentru că nu știu ce este umblarea cu Dumnezeu, trăirea în Duhul, fiindcă nu au umblat cu Dumnezeu, pentru că sunt în lume și lumea le umple inima cu un tupeu ca al lui Cain încearcă să elimine sistemul duhovnicesc ca să-și impună sistemul pe care-l suportă firea lor.  Hiena sfâșie și ucide fiindcă asta este natura ei. La fel și aceștia. Unde sunt lăsați distrug totul, totul. Ei nu umblă cu Dumnezeu iar mediul harului care învață o desprindere totală de lume este pentru ei absurd, insuportabil și strigător la cer. Cu toate acestea să nu continuăm maratonul cu Dumnezeu în ciuda încercărilor, a celor firești, să ne lipim inima de Cel care este cel mai minunat!

Mă rog lui Dumnezeu ca neprihăniții să dărâme spurcăciunea lumii trăind cum au trăit Iosif, Moise și Enoh!

În anul 2024 eliminați orice sursă a CONFUZIEI și a ECUMENISMULUI!