luni, 1 ianuarie 2024

CE SĂ FACEM? Noi ce să facem în 2024?
1. Să citim zilnic cu sete Cuvântul lui Dumnezeu aducător de mântuire, har și credință. 

2. Să ne rugăm în fiecare zi pentru ca să nu cădem în ispită și să biruim orice duh de amăgire și de înșelăciune. 

3. Să facem fapte vrednice de calea credinței fiindcă cine crede în Domnul Isus și rămâne în El trebuie, este obligatoriu,  să trăiască și el cum a trăit Domnul Isus Hristos. Învățătura Domnului, trăirea, nu exclude mântuirea prin credință, dimpotrivă!

4. Să căutăm zilnic părtășia cu sfinții. Este vremea marilor rătăciri a zilelor din urmă. Nu orice adunare este plăcută Domnului. Căutați locurile unde se trăiește pocăința după Cuvânt iar închinarea nu este inspirată de duhul lumii ci de Duhul Sfânt în acord cu Biblia! 

5. Să avem câte un altar zilnic cu toți membrii familiei. Credința a început în case, în case s-a dezvoltat cel mai mult și cel mai curat și tot în case trebuie fie prezentă zi de zi. 

6. Să iubim ocara când suntem ocărâți pentru că îl iubim pe Domnul Isus și poruncile Sale, învățăturile Sale. Este slava pe care o primim aici jos să fim înjosiți ca Domnul nostru pentru neprihănire. 

7. Să înfruntăm pe potrivnici cu îndrăzneală. Potrivnicii în neputința lor îi numesc legaliști pe cai care cred în Domnul și trăiesc Cuvântul Sfânt. Domnul Isus ne-a spus nu doar să botezăm ci și să-i învățăm pe cei botezați ca să trăiască Învățăturile Domnului. Oricine se ridică peste Sfânta Scriptură este un potrivnic, trebuie înfruntat.  Azi potrivnicii numesc podoabele care sunt interzise de Dumnezeu ca să fie purtate, accesorii. Pentru a-i conduce pe oameni în confuzie au nuanțat un termen tocmai ca să conducă poporul la neascultare de Dumnezeu. E doar un exemplu. 

8. Să mijlocim pentru țară. 

9. Să avem durere în inimă pentru cei lumești care se duc după duhurile amăgitoare și învățăturile dracilor abătuți de fățărnicia oamenilor și să mijlocim pentru ei. 

10. Să vestim Evanghelia completă. Credința în Domnul Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Pocăința. Botezul în apă în urma credinței și a pocăinței. Plinătatea Duhului Sfânt ca a doua sfințire ca să putem să fim martori ai Domnului prin trăire și mărturisire. Trăirea în sfințire - împlinirea Cuvântului Domnului Isus Hristos, a Bibliei,   ca să nu ni se împietrească inimile prin înșelăciunea păcatului. 

11. Să mijlocim pentru cei care sunt factori de influență ca să răspândească lumina lui Dumnezeu nu întunericul numit lumină, nu calea lumii numită pe nedrept libertate în Hristos. Hristos ne dă libertatea să fim prin credința în El eliberați de sub jugul lui Satana, liberi să facem voia lui Dumnezeu. 

12. Să stăruim după plinătatea Duhului Sfânt până când Dumnezeu va mărturisi pentru noi!

Un an plin de har și de putere!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu