marți, 26 decembrie 2023

Analiză și ocară ... printre sărbători


Stau pe margine și analizez... de o bună bucată de vreme. Constat afundarea în păcat. Gardul dintre Biserică și grupurile cu o formă de evlavie, în multe locuri, a devenit o mare ruină. 

Pericolul cel mai mare pentru Biserică nu este lumea. Amenințarea, care era de neimaginat acum câteva decenii, pentru Biserică, vine din partea celor care se cred și se auto-intitulează parte din Biserică. 

„Caii troieni” sunt prezenți în mijlocul Bisericii, chiar dacă nu fac parte din ea. Învățătura lor deschide poarta duhului lumii. Doctrina lor învăluită în „minuni și semne”, în „vocea Duhului” sau titluri dărâmă în inima celor care nu veghează adevărul Bibliei punând în loc o învățătură drăcească cu parfum duhovnicesc. 

Auzeam zilele trecute pe unul care cu o viclenie satanică punea alături de tăierea împrejur, practică demontată de Dumnezeu în Noul Testament -  „Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu.” -  1 Corinteni 7:19, practici și învățături poruncite de Dumnezeu în Biblie, dar practici care nu sunt suportate de cei lumești. 
Vorbitorul amintit mai sus deschidea din interior ușa duhului lumii prin respingerea unei părți din Cuvântul lui Dumnezeu Cuvânt pe care-l asocia cu o practică pe care Dumnezeu a anulat-o. 

Pericolul este inimaginabil pentru Biserica Domnului. Oricine vestește o altă evanghelie și oricine crede o altă evanghelie, diferită cât de puțin de Evanghelia Domnului Isus, devine anatema. 

Chemarea lui Dumnezeu azi este să ieșim afară și să suferim ocara Domnului Isus Hristos - Evrei 13:13. 

Oricine se opune celor „nespus de aleși” - 2 Corinteni 11: 5 - primește un potop de ocară. Dar la fel ca și Moise - Evrei 11: 26 - noi toți trebuie să avem ochii ațintiți spre răsplătire și să înțelegem că există o mare slavă pe care Dumnezeu o oferă celor care iubesc ocara Domnului Hristos! 

Este beznă! Dragostea pentru beznă crește. Firea pământească și duhul lumii își arată fața fără rușine. Dumnezeu este pe tron! Totul este spre binele celor care-L iubesc pe Domnul. Putem vedea acum deslușit fața și scopul infiltraților care vor să distrugă tot zidul. 

Este momentul acceptării ocării Domnului Isus Hristos ca fiind slava la care Dumnezeu ne chemă!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu