miercuri, 27 decembrie 2023

Sărbători .... sărbătorind firea pământească

Omul, ființa comparată cu aburul, iarba, o suflare, în mândria și lăcomia lui nu a realizat cine este în raport cu Dumnezeu. 

Irod, un pigmel orb ahtiat după slavă și funcții vremelnice,  a făcut planuri care păreau că au izbândă și a vrut să-l doboare pe Dumnezeu și planul Său. 

Irod, în nebunia lui s-a luptat împotriva Celui care l-a creat. Mândria, lăcomia și funcțiile l-au orbit încât citirea Cuvântului lui Dumnezeu în fața lui a avut valoare de basm. Profețiile despre Mesia rostite de Dumnezeu, Singurul care veghează asupra cuvântului Său să fie dus la îndeplinire, citite în auzul lui Irod au fost folosite doar pentru a localiza Pruncul și a-L distruge. În nebunia lui a luat din Cuvânt doar ce i-a convenit pentru satisfacerea dorințelor hidoase din inima lui (și azi e la fel). 

Irod, un abur pe nume Irod, iarba Irod, suflarea Irod s-a împodobit cu viclenie și un un iz duhovnicesc pentru planul lui demonic. Dincolo de aparențele de spiritualitate era criminalul fără scrupule care urmărea să-și consolideze planul. 

Nihil novi sub sole - Duhul lui Irod este azi printre noi și lucrează cu putere și tupeu fiindcă mai are puțină vreme. Dorește uciderea Domnului Hristos în inimile unde Mântuitorul s-a născut. Urmărește să învăluie adevărul despre  Domnul Isus  și despre Cuvintele Sale în ocară și prigoană, dispreț și suferință nu doar în societate ci dacă este lăsat chiar în casa Domnului. 

În fața duhului lui Irod tot mai mulți fac plecăciuni iar apoi ne învață să ne întoarcem din drumul nostru pe la Irod fiindcă și el este un închinător. Cad în fața duhului lui Irod crezând că pot să fie și ai Domnului Isus dar și cu Irod.

O crasă amăgire fiindcă cine este al Domnului Isus acceptă și Cuvântul Lui. Altfel e o credință drăcească. Cine consideră că  Îl primește pe Hristos și al Lui Cuvânt nu, are o credință demonică.  Dar când realizezi cine este Domnul Isus și cazi înaintea Lui trebuie să accepți și Cuvântul Domnului. Iar când trăiești Cuvântul, Irod vede și dorește să te elimine fiindcă Cuvântul aduce credința și implicit VIAȚA. De aceea Irod nu Îl acceptă pe Domnul Isus și Cuvântul Lui. Irod vrea doar un isus declarativ dar fără putera Duhului si adevărul Cuvântului.

Lupta cea mai mare este împotriva eliminării Cuvântului. De aceea Domnul Isus a spus:


Sărbătorile sunt sărbători când în centrul lor este Hristos Domnul și Cuvântul Lui. Sărbătorile care au în centru un hristos de pe buze și bucurii în firea pământească, slava omenească sunt o mare înșelare!

Cerul plin de îngeri era în adevărata sărbătoare, magii se pregăteau de adevărata sărbătoare iar Irod dorea să sărbătorească în firea pământească pentru ... mizeriile de jos ... în crimă și curvie. 

Sărbători sărbătorind pe Hristos Domnul trăind Cuvântul Lui!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu