vineri, 17 octombrie 2014

Ce-i mai plăcea amvonul lui Ellen G. White!

    Cam puțini mai aveau loc și de Ellen G. White când era vorba de amvon și, slabi adventiștii, nici unul nu a deschis gura ca să-i spună ”prorocului” că în adunare femeia nu are VOIE  să predice! Înțeleg că imediat ”sora” ar fi avut o viziune cu cel care ar fi îndrăznit să nu o mai lase să predice în care persoana era prezentată ca fiind un dușman, apostat, lepădat, orb, dar cu toate acestea nu s-a găsit nici un adventist gata să riște pentru adevăr, adventist care să o disciplineze pe femeia asta care și-a bătut joc de Dumnezeu, Biblie și Biserică într-un asemenea hal încât să strice Biblia, porunca clară, ridicându-se deasupra Scripturilor?

  ”Adunarea era plină de ascultători adânc interesați ... Miercuri seara am vorbit cu ușurință aproape două ore. ... Marți seara am vorbit o oră cu mare ușurință.” 
   Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, Editura Păzitorul adevărului, Suceava, p. 140, 141.

  ”Deși la început luai poziția unui orator timid, totuși când providența lui Dumnezeu îmi deschise calea înainte, avui curajul să stau în fața unei mari mulțimi”.
   Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, Editura Păzitorul adevărului, Suceava, p.153.
 
  ”La orele 2:30 d.m. eu am vorbit în fața a opt mii de persoane asupra subiectului cumpătării, privit din punct de vedere moral și creștin. Am fost binecuvântată cu o claritate și libertate uimitoare, și marele meu auditoriu m-a ascultat cu cea mai deplină atenție”. 
    Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, Editura Păzitorul adevărului, Suceava, p.177.

   ”Unul dintre ei care era un muzicant desăvârșit a cântat la orgă. Apoi eu deschisei adunarea cu rugăciune și din nou am intonat cu toții o cântare. Eu vorbii despre textul din Ioan ...”.
       Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, Editura Păzitorul adevărului, Suceava, p.   184.

  Fraților adventiști chiar vă asumați acest proroc  care a terfelit LEGEA HARULUI? Fraților adventiști chiar nu vedeți că s-a ridicat femeia asta chiar și deasupra lui Dumnezeu?  Fraților nu vă dați seama că sunteți în pericol pentru că ascultați  de o femeie care a fost cuprinsă de duhul lui ANTIHRIST?

     ”Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere”.  - 1 Timotei 2:12.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu