miercuri, 16 decembrie 2015

PROTESTUL ESTE LEGAL!!! Adunările publice sau cum putem protesta? SUSȚINEM FAMILIA BODNARIU!!!


Dreptul la libera adunare şi la libera exprimare este unul esenţial pentru un cetăţean al secolului XXI, şi în România este garantat de Legea 60/1991.
 1. Introducere în Legea 60/1991
Vreau să organizez un protest.
Cine trebuie să fiu pentru a face aceasta ?
Unde trebuie să mă uit pentru a cunoaște pașii?
Care sunt condițiile de organizare, pregătire și desfășurare ale unui protest?
Ce resurse este obligat statul să-mi pună la dispoziție?
Ce resurse trebuie să pun eu la dispoziție?
Cum trebuie să se desfășoare un protest?
Iată câteva din întrebările pe care dumneavoastră, ca organizator, trebuie să vi le adresați în momentul alegerii opțiunii de a coordona un protest. Nu este un lucru ușor de îndeplinit, mai ales dacă subiectul este sensibil și știți că persoanele care vor participa pot deveni violente. Întotdeauna, orice adunare publică ați coordona, trebuie să rețineți că statul este obligat să vă susțină doar atâta timp cât dumneavoastră vă exercitați dreptul fără a leza drepturile celorlalți.
Adunările publice – protestul este doar una dintre variante - sunt esența statului democratic și de drept. Ele trebuie să faciliteze implicarea cetățenilor în spațiul public și tradiția lor datează încă din Antichitate. Ele sunt astăzi cel mai bun mijloc de a protesta față de nedreptăți, de a comemora ori cinsti mari nume din istoria sau viața noastră, de a se implica în sesizarea publicului larg ș.a.m.d.
Adunările publice sunt un drept al cetățeanului în folosul cetățenilor.
Țineți mereu minte că reglementarea expresă a condițiilor de organizare, pregătire și desfășurare ale adunărilor publice, nu este o încercare a statului de a limita un drept fundamental al cetățeanului, ci o expresie plastică a protejării valorilor publice. În Legea 60/1991 (Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991, republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice), pe care o vom analiza în continuare, sunt trecuți în mod clar și concis toți pașii necesari pentru bunul mers al unei adunări publice.
          2. Ce înțelegem prin adunare publică?
 Conform art. 1 din L60/1991, observăm că o adunare publică poate însemna: mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni și altele asemenea, ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, în cadrul cărora cetățenii își pot exprima liber opiniile politice, sociale sau de altă natură.
           3. Cine poate organiza o adunare publică?
 Din interpretarea legii 60/1991, orice grup de persoane, preferabil constituite într-o persoană juridică, care nu au antecedente penale și nu sunt înregistrați în asociații sau grupări ce au adus în trecut atingere drepturilor sau valorilor cetățenilor. De asemenea, este important ca organizatorii să poată dovedi că au resursa umană necesară gestionării cu succes a adunării, alături de forțele de ordine.
           4. Condiții prealabile organizării unei adunări publice
                           I)  Declararea Adunării Publice
 Primul pas pe care trebuie să îl faceți este să redactați o declarație adresată primarului unității administrativ-teritoriale în raza căreia se va desfășura adunarea publică (ex: organizați o manifestație în sectorul 4, București, adresați declarația primarului sectorului 4 din București și o depuneți la Primărie). Aveți modelul de declarație la finalul prezentului capitol.
Declarația trebuie depusă cu minim trei zile înaintea datei la care ați fixat evenimentul. Este de la sine înțeles că este în interesul dumneavoastră să depuneți această declarație cu cel puțin 2 săptămâni înainte. Aveți nevoie de timp pentru a ajusta schimbările produse pe parcurs și pentru a promova evenimentul. În plus, dovedește profesionalism și vă va crește șansele de a obține aprobarea și sprijinul primăriei.
Important!
Conform art. 3 L60/1991, „Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum și cele care se desfășoară în exteriorul său în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat”.

Cu toate acestea, din interpretarea legii, dacă vă așteptați să fie peste 100 de persoane prezente, care trebuie să se deplaseze după un anumit program și pe un anumit traseu, este bine să vă adresați și să vă sfătuiți cu cei de la primărie. Colaborarea lor ar putea să vă asigure că nu intervine nimic în bunul mers al evenimentului.


                          II)  Stabiliți clar ziua, luna, anul, intervalul orar și traseul


 Declarația pe care dumneavoastră o depuneți la primărie trebuie să ateste încă de la prima vedere că dumneavoastră sunteți stăpân pe situație, că aveți cunoștințele necesare și că întreaga desfășurare a adunării publice a fost temeinic și minuțios pregătită.


Stabiliți clar o zi, o oră, traseul sau spațiul în care se va desfășura evenimentul și nu le mai schimbați orice ar fi.
Este bine să fiți profesionist, mai ales că răspunderea pe care v-o asumați este enormă. Mai bine implicați o organizație non-guvernamentală (ONG) cu experiență în domeniu, decât să riscați să pierdeți controlul mulțimii.
 III) Comunicați cu forțele de ordine și cu primăria în permanență
Cel mai bine este ca încă din momentul în care ajungeți să depuneți declarația (sfatul nostru: cu 2 săptămâni înainte, cel puțin), să țineți o legătură strânsă, profesională, cu cei de la primărie și cu forțele de ordine. Cereți un număr de telefon și un nume din ambele părți și asigurați-vă că sunt bine informați în fiecare moment.
Orice Adunare Publică vine cu stres, nervi și responsabilitate enormă. Este bine să rămâneți întotdeauna în relații bune cu partenerii dumneavoastră.
Nu uitați: chiar dacă este vorba de un protest împotriva primăriei, aceasta din urmă are o obligație (născută direct din lege) de a vă rămâne partener în organizarea evenimentului.

  5. Cum NU trebuie să fie o Adunare Publică
 Acest subpunct are rolul de a vă indica ce nu trebuie să faceți și ce nu trebuie să pară, dacă doriți ca Adunarea Publică să aibă loc. În mod normal, Primarul nu are de ce să vă refuze dreptul de a organiza-o, dar pe baza următoarelor motive (conform art. 9, 10 L60/1991), poate:
  • propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, șovină sau ale oricăror organizații terorist-diversioniste;
  • defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ura națională sau religioasă;
  • incitarea la discriminare, la violență publică și la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
  • organizarea unei lovituri de stat sau a altei acțiuni contrare siguranței naționale;
  • încălcarea ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor ori punerea în pericol a sănătății acestora;
  • în perioada, locul și pe traseele unde acestea ar urma să se desfășoare se execută lucrări edilitar-gospodărești de amploare.

Important!
Dacă vă este interzisă organizarea unei Adunări Publice și credeți că această măsură este abuzivă, puteți contesta decizia în contencios administrativ, conform L554/2004.

  6. Obligațiile organizatorului Adunării Publice
 Nu are sens să insistăm foarte tare pe acest aspect, având în vedere explicațiile oferite mai sus.
Conform art.12 L60/1991, organizatorii au obligația de a:
  • asigura, prin pregătire prealabilă și supervizare la momentul Adunării Publice, traseul, programul, resursa umană și păstrarea participanților în limitele impuse de normele juridice și morale;
  • de a purta semne distinctive, pentru a putea fi recunoscuți atât de participanți, cât și de forțele de ordine;
  • de a exclude dintre participanți pe aceia care vin cu băuturi alcoolice sau dovedesc tendințe violente;
  • de a achita în prealabil orice servicii cerute pe baze contractuale Consiliului Local.

MODEL DE DECLARAȚIE ÎNAINTATĂ PRIMARULUI UNEI UNITĂȚI ADMINISTRATIVE
DENUMIREA ORGANIZATORULUI
Nr. ……. din …….
Către, …………………………..
- Domnului primar -
Vă facem cunoscut că în ziua de ………… luna ………………. anul ………., între orele ……… și ………., în
localitatea …………, județul ………….., locul ………………… se va desfășura o adunare publică organizată de către noi.
La adunare vor participa circa ……………………………. persoane.
Traseele de acces spre locul adunării, precum și cele de dispersare vor fi: …………………………………………………………………
Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului) în legătură cu ……………… .
Vă asigurăm că adunarea se va desfășura în mod pașnic și civilizat.
Din partea noastră sunt imputerniciți să asigure și să răspundă de măsurile privind buna organizare a adunării, astfel încât aceasta să se desfășoare în condiții pașnice, civilizate și să nu degenereze în acte de violență, domnii/ doamnele:
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………*)
Personalul desemnat de noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfășurării adunării și pe trasee va purta următorul însemn distinctiv:
……………………………………………………………………
În sprijinul bunei desfășurări a adunării, solicităm din partea primăriei și a organelor de poliție luarea următoarelor măsuri:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Semnătura și ștampila organizatorului
_________
*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor împuternicite să răspundă de organizare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu